logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Elektronizácia, politika a občianska spoločnosť

Politické strany existujú preto, aby zoskupovali ľudí s spoločnými názormi a cieľmi. Tieto politické strany sa potom snažia presvedčiť ostatných občanov o správnosti ich programu a cieľov a tak získavať sympatizantov, nových členov a voličov. Títo politici, ak uspejú vo voľbách. by mali zastupovať požiadavky svojich voličov v parlamente a eventuálne vo vláde. Život a prax všade vo svete ukazujú, že realizácia predvolebných sľubov je minimálna, alebo diametrálne odlišná od programových cieľov pred voľbami. Z tohto je zrejmé, že občianska spoločnosť existuje do volieb a po voľbách už existujú len politici a ich osobné ciele. História nás učí, že stále sa robilo všetko pre občanov, ale pre ktorých občanov? A prevláda to až dodnes, čo môžem dokumentovať tým, že 90% svetovej populácie robí na 10% bohatých.

Tak isto vznikom modernej európskej únie mala sa vytvoriť občianska spoločnosť v európskych štátoch,avšak aj v 21. storočí pre bežného občana je vymožiteľnosť práva komplikovaná, 20% ľudí žije v chudobe, z toho 10% v ťažkej chudobe. A mohli by sme ďalej hovoriť o rovnoprávnej dostupnosti k vzdelaniu, zdravotníctvu, sociálnym službám, kultúre, športu atď. A toto všetko je dôsledok vládnutia úzkej skupiny ľudí, tzv. silných a je to absolútne jedno, či sú to králi, šejkovia, politické strany a ich lídri.

Pevne verím, že jeden deň nebude treba vláda ani parlament v dnešnej podobe, tým pádom ani politici, lebo moderné technológie umožnia vytvoriť systém, ktorý bude nepodplatiteľný a bude riadiť spoločnosť podľa pravidiel, ktoré si občania odsúhlasia a vznikne skutočná občianska spoločnosť. V živočíšnej ríši sú spoločenstvá, ktoré nemajú politické strany, ani politický systém, ale ich spoločnosť funguje, každý má v ňom svoje miesto a každý si vykonáva svoju povinnosť. Z mnohých, ako príklad môžem uviesť spoločenstvo mravcov, včiel atď. V budúcnosti múdri, by mali pripravovať pravidlá do systému a občan bude buď oponovať, alebo súhlasiť s nimi odkliknutím na počítači. Až potom to bude o občanovi, dnes je to stále o politikoch a peniazoch. V dnešnom systéme nie je možné odstrániť korupciu, i keď sa objavujú snahy o jej zníženie.

Desiatky rokov predstavujem na Slovensku kompletný elektronický informačný systém riadenia zdravotníctva, dnes nazývané E – Health, ale systém stále nefunguje,v zdravotníctve stále narastajú dlhy, vzniká neporiadok a podobne je to aj v iných rezortoch. Pre Slovákov sú asi najlepšie mútne vody. Ja som za to, aby si šikovný jedinec mohol zarobiť slušné peniaze, aj veľké, ale musí to byť podľa pravidiel. Cieľom by malo byť, aby sme vytvorili systém v ktorom si čo najväčšia skupina bude môcť zarobiť slušné peniaze, dosiahne slušnú životnú úroveň a to bude tá stredná vrstva, ktorá je motorom produkcie aj spotreby. Ak tento motor nebude fungovať, nebude fungovať ani celá spoločnosť a úzka skupina ľudí sa bude skrývať za vládu a parlament, ktorá nebude chcieť férové elektronické monitorovania všetkých aktivít, na ktorých konci sú peniaze,lebo transparentnosť a objektivita by znížila ich podvodnícke príjimy. Táto skupina bude robiť všetko preto, aby nefungovalo elektronické verejné obstarávanie, aby nebola evidencia činností v reálnom čase vo všetkých organizáciách a inštitúciách platených z peňazí nás všetkých od ministerstiev až po obce. Chceme, aby aj pri dnešnom parlamentom systéme sa do hlasovania vo voľbách zapojilo čo najväčšie percento občanov, otvorená ostáva aj otázka zníženia veku voličov, aby politické zoskupenie, ktoré nám vládne bolo najreprezentatívnejšie. Toto budeme môcť dosiahnuť, len ak urýchlene zavedieme aj elektronické hlasovanie vo voľbách na všetkých úrovniach, miestnej, regionálnej, parlamentnej i európskej. Elektronické hlasovanie umožní mnohé z týchto volieb spojiť a tým ušetriť značné finančné prostriedky, ktoré na voľby vynakladáme. Túto myšlienku hlásam na Slovensku mnoho rokov a verím, že sa dožijem jej realizácie.

Chcem byť optimistom, ale zároveň mám obavy, že pokiaľ budú na Slovensku znieť strašiaky dokonca z úst ľudí pracujúcich na ústave štátu a práva na SAV, ktorí hlásia „ uplatnenie internetového hlasovania, by si vyžiadalo zmenu ústavy SR, lebo volebné právo by sa už nevykonávalo tajným hlasovaním". Ak budú takýto ignoranti v SAV, bude ťažké prejsť na moderné elektronické hlasovanie a moderné riadenie spoločnosti. Tento pán sa snažil spochybniť v článku v Pravde z 15.10.2010 elektronické hlasovanie a hľadá naivné argumenty, ako by sa to nedalo spraviť. Nepredpokladám, že v SAV používajú sčoty , ale myslím si, že sú tam na to, aby vyprodukovali moderný progresívny model riadenia štátu a spoločnosti, inak je potrebné spochybniť takéto ústavy.

Stále sa znižujúca účasť občanov, ktorí prídu do volebných miestností buď z dôvodu sklamania sa v politikoch, alebo z nezáujmu, pohodlnosti, nás núti hľadať riešenia, ktoré umožnia zapojenie viac občanov do vecí verejných. Popri samotnej aktivite politikov a verejne činných občanov treba hľadať mechanizmy a technológie, ktoré uľahčia prístup vyjadrenia vôle občanov a pomôžu zlepšiť demokratické procesy.
V mnohých štátoch prebiehali pilotné projekty elektronického hlasovania, ale všetky mali spochybniteľnú kontrolu platnosti hlasu. V Estónsku v roku 2005 v lokálnych voľbách a v roku 2007 v parlamentných voľbách použili systém internetového hlasovania a zistili nárast voličov cez internet. Keby na Slovensku fungoval kompletne E- Governement, bolo by jednoduchšie zaviesť elektronické hlasovanie vo voľbách. Prakticky sa jedná o technické záležitosti, ktoré dnešní technológie dokážu zabezpečiť včítane kontrolných mechanizmov, garantujúcich princíp jeden občan – jeden hlas.

Strana moderného Slovenska má jeden zo svojich cieľov zdokonaliť občiansku spoločnosť
a zapojiť v maximálnej miere občana do diania života v našej republike. Strana moderného Slovenska plánuje zaviesť systém permanentného referenda v ktorom by sa občania elektronickou formou bezplatne vyjadrovali pri závažných zákonoch prijímaných v parlamente, k závažným otázkam chodu a riadenia štátu. Viem si predstaviť, že hlasy občanov by boli smerodajné pre politikov a popri iných hodnotách, by sa zavedením permanentného referenda, elektronického hlasovania vo voľbách, elektronických verejných obstarávaní a slobodného prístupu k informáciám by sme sa mohli konečne priblížiť k občianskej spoločnosti na Slovensku.

Milan Urbáni
Február 2011

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.