logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Strategické indikátory v politickej práci SMS.

                   

- Pri budovaní občianskej spoločnosti sa musia rešpektovať názory občanov i keď to niekedy  

   môže byť proti odbornému názoru.

- Faktory úspešnosti: kontakty – poznať správnych ľudí

                            dobré vzdelanie

                           mať prirodzené schopnosti a autoritu

                           usilovne pracovať

                           mať vysoké ambície

- Občania chcú jasnú víziu.

   Preferuju 3 životné ciele: šťastie v rodine

                                           zdravie, dlhý život

                                           finančné a materiálne zabezpečenie

- Obavy o budúcnosti: choroba, nevládnosť

                               strata zamestnania

                              nedostatok financií

- Väčšina nedôveruje iným ľuďom a nie je ochotná navzájom si pomáhať.

- Európska hodnotová triáda: trvalý rozvoj

                                               ľudské práva

                                              demokracia

- Žiadne výhody pre politikov.

- Čo treba urobiť, aby sa ľudia mali lepšie: zvýšiť platy 20%

                                                                     dobré pracovné podmienky 18%

                                                                    sociálne zabezpečenie ( zvýšiť dôchodky,

                                                                     rodičovský príspevok, invalidný dôchodok,

                                                                     podporiť mladé rodiny, sociálny štát )

- Zodpovednosť a podpora štátu podnikateľov.

- Zodpovednosť podnikateľov k štátu – iniciatíva musí vychádzať od štátu.

   Dôvody odkladania založenia rodiny:

1/ Nepriaznivá ekonomická situácia, nevhodné bytové podmienky.

2/ Kultúrne a hodnotové príčiny: snaha o sebarealizáciu v práci, budovanie kariéry, predĺženie

                                                     štúdia, odlišná predstava o partnerovi a rodinnom živote,

                                                    prístup k sexualite – hľadanie zhody

3/ Nedostatočná podpora štátu mladým rodinám: štát sa musí zaujímať o bytovú otázku

                                                                               mladých ľudí, ich zamestnanie, k tomu

                                                                              prispôsobiť, hlavne znížiť daňové a

                                                                               odvodové zaťaženie, umožniť prístup

                                                                              k pôžičkám a adresným finančným dávkam,

                                                                               umožniť rodičom pracovať menej,

                                                                              eventuálne, deliť sa o zamestnanie

4/ Podporiť a propagovať módny trend tehotenstva a zakladania rodiny.

5/ Korupcia, rodinkárstvo a klientelizmus musia byť postihované.

 

 

                                                         - 1 -

           Programový manifest.

Lisabonská zmluva: - vytvoriť hodnoty rastom založeného na znalostiach zo vzdelávania,

                                     výskumu, novátorstva a kreativity

- tvorba nových pracovných miest – nové zručnosti

- kreovať konkurencieschopnú, prepojenú zelenšiu ekonomiku, ktorá

     bude reagovať na vysoké ceny energií a znižovať materiálne zdroje

Musíme akcentovať potrebu komplexnej reformy finančného sektora, makroekonomické

koordinácie EÚ, globálnu konkurencie schopnosť sociálno trhovej, znalostnej a enviromentálne orientovanej ekonomiky.

Reštrukturalizovať ekonomiku a diverzifikovať hospodárstvo.

Investovať do znalostnej ekonomiky.

Starať sa a zveľaďovať vodné, pôdne a lesné hospodárstvo.

Funkcia štátu ( Governement – governance ). Štát musí garantovať rozvoj ekonomiky, bezpečnosť, právny štát a odstraňovanie korupcie a klientelizmu.

Prehodnotiť verejnú správu, prehodnotiť decentralizáciu a vylepšiť ju s cieľom dospieť ku skutočnej občianskej spoločnosti.

Prehodnotiť politický systém, kumulovať voľby, elektronické hlasovanie vo voľbách, elektronické referendum.

Národnostné problémy – rovnosť, zodpovednosť, riešenia.

Zmena ústavy – vzťahy v štáte, k Európe.

Konvergencia ekonomiky – do roku 2020 dosiahnuť 75 % až 80% úrovne EÚ, HDP/obyv.

Ekonomika založená na domácich zdrojoch, podpora domácich investorov a podnikateľov, zvýšiť verejné investície, zamestnanosť, platy a následne zvýšiť domácu spotrebu.

Kvalitatívna zmena školstva: - znovu vybudovať predškolské zariadenia ( jasle, materské

                                                     školy), ZŠ – zvýšiť kvalitu učiteľov, výučby + jazyky,

                                                     stredné školy - popri kvalitných gymnáziách vybudovať

                                                    kvalitné odborné a učňovské školstvo ( štát + podnikatelia)

                                                     vysoké školy – budovať podľa potreby a perspektívy štátu,

                                                     prehodnotiť počet VŠ

                                                     cieľ: kvalifikované ľudské zdroje

                                                     Na dosiahnutie tohto cieľa, je potrebné inovovať a zvýšiť

                                                    kvalitu učiteľov, výučby a podporovať výskum a vlastné

                                                     školstvo v podnikoch.

Priority strany: Dosiahnuť lepšie zdravotníctvo, školstvo, sociálne zabezpečenie, vyhlásiť

                              nekompromisný boj proti chudobe. Zlepšiť starostlivosť o deti, mladé

                               rodiny, seniorov, marginálne skupiny a sociálne vylúčených.      

                                Špeciálne sa zaoberať problematikou pre všetkých občanov.

Demografia – migrácia: imigrácia a emigrácia.

Interakcie krajina – je spoločnosť – klimatické zmeny.

Medziregionálna solidarita.

Aftercare pre investorov.

Sledovať pravidelne náladu a reakciu občanov.

           Všetky tieto námety treba aktuálne dopracuvávať a detailne rozpracovať.          

 

V Banskej Bystrici dňa 18.12.2012

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.