logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

SMS navrhuje vytvoriť post ministra pre šport

Nenechajme upadať šport na Slovensku

Šport a kultúra sú odvetvia, bez ktorých sa dá žiť, ale každý vyspelý štát si chráni svoju kultúru, podporuje ju, a takisto si váži svojich športovcov a snaží sa vychovávať nových, ktorí budú reprezentovať svoje mesto, svoj región alebo svoj štát na medzinárodnej úrovni. Lamentovať, že sme mohli lepšie uspieť na Olympiáde v Londýne nestačí, ak nemáme vytvorené adekvátne podmienky pre prípravu, akcieschopnú organizátorskú štruktúru a finančné zabezpečenie. Olympijsky výbor musí mať autoritu tak doma, ako aj medzinárodne. Chýba širšia športová základňa, likvidujeme telesnú výchovu a šport na školách a v mládežníckych oddieloch nevytvárame materiálno-technické a personálne zabezpečenie, aby sme sa mohli dostať na vyššiu úroveň v jednotlivých športových odvetviach, a to isté platí aj pre športové strediská a pre oddiely, ktoré prežívajú len vďaka nesmiernej snahe niekoľkých jednotlivcov.

Chýba nám športová veda, zákon o športe už roky čaká na modernejšie a rozumnejšie paragrafy, a takisto zákon o sponzoringu, ktorý by umožnil vytvoriť lepšie podmienky na prípravu, zabezpečil príležitosť pre našich športovcov súťažiť s tými najlepšími aj mimo Olympiády a Majstrovstiev sveta. Nie menej významným prínosom pre rozvoj športu je aj komplexná lekárska a zdravotnícka starostlivosť o športovcov.

Samotní športovci na Slovensku však musia prejaviť viac chcenia a pozitívnej agresivity, aby skokani nekončili na prešľapoch alebo aby všetci neúspešní za svoje zlé výkony obviňovali každého, len nie seba. Túžba víťaziť musí byť u športovca evidentná – divák vie prepáčiť aj horšie umiestnenie, ale za výkonom musí byť vidieť prípravu, bojovnosť a chuť vyhrávať.

Takisto novinárska obec by sa nemala uchyľovať len ku kritike, ak nie sú primerané výsledky, ale v procese rozvoja športu a výchovy športovcov by mala evidovať dráhu športovca systematicky a aktívne sa podieľať na propagovaní športu, ako aj športovcov, a tým zvyšovať záujem a pritiahnutie verejnosti na športoviská.
Strana moderného Slovenska chce do budúcna redukovať počet ministerstiev na 8, ale v rámci jednotlivých kabinetov popri štátnom ministrovi pre európske záležitosti vytvoriť aj nový post štátneho ministra pre telesnú výchovu a šport.

Ak sa aj do budúcnosti nebudeme venovať intenzívnejšie rozvoju telovýchovy a športu, budeme čím ďalej, tým viac sklamaní z výsledkov našich športovcov na svetových podujatiach a olympiádach, ak sa na ne vôbec dostanú. Mala by to mať na pamäti každá vláda.

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.