logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Slovensko si musí pomôcť v prvom rade samo.

Integrácia Slovenska do Európskej únie, eorozóny a svetovej ekonomiky je veľký úspech a jednou z hlavných výhod demokratického procesu po roku 1989. Dnes máme možnosť využívať pozitíva tejto integrácie, ale musíme si uvedomiť aj negatívne dopady, za ktoré zodpovedá politická a odborná neskúsenosť slovenskej spoločnosti v integračnom procese. Doplácame na našu neskúsenosť a nepredvídavosť v prípravnom období integrácie Slovenska do Európskej únie. Najmarkantnejšie sú tieto prejavy v poľnohospodárstve a v štruktúre priemyselnej výroby a následne zahraničného obchodu. Na druhej strane, snaha Slovenska nastoliť demokraciu a vstúpiť do medzinárodných štruktúr, bola ocenená aj zahraničnými investormi, ktorí začali k nám prichádzať a pomáhajú dodnes zvyšovať nosnú časť našej ekonomiky vo forme exportu.

V čom sa nám ale nepodarilo veľa urobiť, to je podpora a spolupráca s domácimi podnikateľmi, ktorí ostali v tieni zahraničných podnikateľov a investorov, všetky vlády doteraz zabudli až ignorovali domácich podnikateľov a preto sa Slovensko potáca v Európe na chvoste v zamestnanosti, priemernej mzdy, ktorá je v niektorých krajoch zúfalá. Vláda nesmie od občanov žiadať len uťahovanie opaskov, toto nieje riešenie ak hociktorý politik chce úprimne slúžiť Slovensku, musí v prvom rade myslieť na každého jedného občana, na každé jedno dieťa, na každého starého a nevládneho človeka a pripraviť systém, ktorý zabezpečí lepšiu životnú úroveň. Ako dnes žije občan Slovenska? Najlepšie o tom povedia čísla o výške povinných platieb na základné potraviny, energie, doplatky na lieky, cestovné a ešte lepšiu výpovednú hodnotu o stave spoločnosti majú čísla návštevnosti na športových, kultúrnych, spoločensko zábavných podujatiach atď. Čo ma najviac zo všetkého mrzí, začíname byť znovu pochmúrni, nekomunikatívni, skrátka duševne nespokojní a nahnevaní na všetko okolo nás.Takýto jedinec nemôže byť prínosom pre rodinu, ani pre spoločnosť. Treba hľadať riešenia ako sa z tejto situácie dostať a vrátiť ľuďom chuť do tvorivého života, aby mali chuť si zakladať rodiny, vychovávať deti, aby začali spoločensky a kultúrne žiť ako je to v krajinách, kde ľudia nie sú takí pochmúrni. To, že našej biednej strednej vrstve a chudobným budeme sľubovať, že zdaníme tých najbohatších, ktorí s nami aj tak v konečnom dôsledku vybabrú, z toho sa títo ľudia nenajedia.

Po 22. rokoch demokracie a skúsenosti s budovaním trhovej ekonomiky, by sme mohli pochopiť, jeden, ale základný princíp, že rozdať sa dá len to, čo sa vyrobí a keď chcem veľa rozdať, tak musím veľa vyrobiť. V roku 2008, keď ekomomická kríza bola v začiatkoch som vyhlásil a publikoval, že svetová kríza sa nedá poraziť len šetrením a škrtaním, ale dá sa poraziť jedine rozvojom a rentabilnými investíciami, na čom trvám aj dnes a konečne to začínajú chápať aj zodpovední politici v európe. Stále máme ešte aj dnes možnosť pomôcť rozvoju Slovenska z európskych fondov, ktorých čerpanie je veľmi nekoordinované, zahmlené, veľmi málo peňazí z eurofondov bolo použitých v oblasti z ktorej by mal priamy úžitok región, obec a občan. Absentuje presná informácia občanov Slovenska o čerpaní fondov, ich výške a alokácie ako aj informovanosť občanov o platbách Slovenska a výdavkoch spojených s členstvom v Európskej únii a jej rozširovaním, NATO, medzinárodných jednotkách a rozvojovej pomoci.

Aby sa zlepšila ekonomická situácia na Slovensku, je potrebné aplikovať zaklínajúcu vetu „ o konsolidácii verejných financíí „ , čo by malo znamenať redukciu a šetrenie v administratíve, čo je ale zanedbateľná suma proti hodnotám, ktoré sa rozkrádajú z verejných zdrojov vo forme neprehľadných tendrov a navyšovaniu cien vo verejnom ostarávaní.

Konsolidácia verejných financií by ma ale znamenať nielen prehľadnú alokáciu, ale aj efektívnu. Koľko miliárd eur sa minulo cieľa z európskych fondov, nehovoriac o fonde zamestnanosti, ako aj zbytočných nákupov a verejných obstarávaní na základe politickej alebo korupčnej objednávky, ktoré neboli buď kompletne ani zrealizované, ani ekomonicky efektívne.

Zo všetkých ekonomických štúdií, doporučení mi vychádza veľmi jednoduchá formulka ako pomôcť Slovensku a to je spraviť všetko preto, aby sa zvýšila zamestnanosť a zvýšili príjmy občanov.

Zamestnanosť na Slovensku je možné zvýšiť aktívnou, konkrétnou, garantovanou podporou domácich podnikateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta a to nielen novovytvorené pracovné miesta. Slovenský podnikateľ, ktorý má výrobný program, zamestnáva cca.200 pracovníkov, ale vplyvom okolností v obchodno odberateľských vzťahoch má prechodne problém a potrebuje v tomto období asistenciu. Štát musí stáť pri ňom a urobiť všetko pre to, aby neprepustil zamestnanca a mohol prežiť krátkodobé krízové obdobie a udržala sa jeho vitalita, ale samozrejme nezachraňovať mŕtvych. Tu je úloha úradov práce v regióne v mapovaní, komunikácii podnikateľov a sledovanie stavu zamestnanosti a nielen evidencia nezamestnaných rómov. Takisto je potrebné zadefinovať podmienky pomoci slovenským podnikateľom pri vytvorení nového pracovného miesta a garantovať ich. Je dôležité podporovať aj domácich investorov a pripraviť pravidlá aj pre investorov s menšími objemami. Tieto podmienky musia byť splniteľné aj pre malých a stredných podnikateľov. Ak zlepšíme priestor slovenskému podnikateľovi v ktorom sa mu bude lepšie dýchať a skutočnú podporu pocíti od štátu, môžme od neho žiadať, aby sa táto podpora percentuálne prejavila aj v príjmovej zložke zamestnanca. Nestačí len, ako sme dnes svedkami, hroziť podnikateľom novým zákonníkom práce a vytvárať zbytočne nevraživé prostrednie medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Všetci musíme mať jeden cieľ, zvýšiť príjmy občanov, čo sa prejaví aj vo zvýšených príjmoch štátu v priamych daniach, aby sa mohla zvýšiť spotreba a v nepriamych daniach sa znovu obohatí štátna kasa a čo je veľmi dôležité z vyšších platov budú väčšie odvody do fondov, bude viac peňazí na dôchodky, sociálnu oblasť a zdravotníctvo. Aj politici by už mali začať rozmýšľať logicky, realisticky a racionálne a pripraviť dlhodobú víziu s realizačným projektom rozvoja Slovenska, nezávislú od vládnucej politickej garnitúry. Dosiahneme tým možno aj redukciu kapitálov v daňových rajoch a peniaze ostanú na Slovensku, a ak umožníme občanom Slovenska výhodne nakupovať štátne dlhopisy, nebude v štáte chýbať až toľko peňazí ako dnes. Toto je cesta, ako môžeme znovu občanom vrátiť na tvár úsmev, dostať ich na štadióny, na kultúru, turistiku a vytvoriť kľudnejšiu spoločenskú klímu na Slovensku.

Občania Slovenskej republiky, ako aj politici Slovenska, poďme už konečne spraviť niečo viac pre všetkých občanov Slovenska.

V Banskej Bystrici dňa 13.05.2012 Milan Urbáni

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.