logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Zmena zákona o politických stranách a o voľbách

Skúsenosti zo slovenskej politickej scény priniesli pochybnosti o zákone o politických stranách a sme presvedčení, že je potrebná jeho revízia. Zákon sa javí ako diskriminačný, zvýhodňujúci niektoré strany. Absolútne nezmyselné a nelogické je financovanie niektorých politických strán štátom. Financovanie závislé od percentuálneho výsledku vo voľbách zvýhodňuje tých, ktorí získali vyššie percento, systém sa stáva nespravodlivý, pretože tie strany, ktoré dostávajú dotáciu majú zvýhodnenú ekonomickú pozíciu, jednak pre samotnú stranícku prácu, materiálno technické zabezpečenie strán umožňuje masívnejšiu predvolebnú kampaň a tým pomáha fixovať niektoré politické strany na parlamentnej pozícii na dlhšie obdobie, nezávisle od programu, myšlienok a ponuke pre občana.

Vzniká nerovný boj, ktorý prechádza z programovej úrovni do úrovni ekonomickej a strany s vysokými príjmami od štátu zvýhodňuje na každej úrovni od vybavenia kancelárií v regiónoch až po centrály. Súťaž programov a osobností sa mení na súťaž finančnú, čo je nespravodlivé a umožňuje existovať desaťročia vo verejnom živote rôznym bezduchým politikom, ktorí neprinášajú nič pre občana a nevytvorili nič pre spoločnosť. Mohol by som uviesť viac príkladov, ale pre ilustráciu len niektorých ako Bugár, Jureňa z novších budú mať túto možnosť zdá sa Matovič, Sulík atď. Strana moderného Slovenska bude preferovať zrušenie poplatkov štátu politickým stranám.

Ďalším fenoménom, ktorý je na slovenskej politickej scéne, je zaplatenie volebnej garancie pred zaevidovaním sa na listinu strán do volieb. Čiastočne by sme mohli akceptovať motív tohto zákona, že bol zavedený, aby zabránil participovať vo voľbách teoreticky až 100 stranám. Ale, čo by sa prakticky stalo, keby sa zmenil volebný systém, aby aj zástupcovia malých strán s nízkym percentom hlasov sa mohli dostať do parlamentu, nepomohlo by to demokracii a občianskej spoločnosti? Ak by podľa dnešného zákona strana nezískala nárok na štátnu dotáciu, štát by si mal nechať z garancie istú malú časť na pokrytie administratívnych výdavkov a ostatné peniaze by mal vrátiť strane. Dnešný systém, ktorý ekonomicky ruinuje malé strany bráni, aby sa rozvíjali strany s odlišným programom a vytvárala by sa konkurencia tzv. veľkým stranám. Vychádzajúc z poznania mentality voličov i keď sa im program niektorej malej strany páči, chcú zabrániť aby im prepadol volebný hlas a dajú ho radšej niektorej z veľkých strán.

Účtovníctvo všetkých politických strán by malo byť kontrolované audítormi a daňovým úradom. Kontrola parlamentom by mala byť len u tých politických strán, ktoré dostávajú dotáciu od štátu. Dnešná prax, kde aj malé politické strany, prakticky bez ekonomickej aktivity musia podávať výročnú správu do parlamentu v listinnej a elektronickej podobe a v prípade drobnej administratívnej chyby, alebo nedostatku sú sankciované sumou 3.000.-€, čo je pre niektorých likvidačné. Suma 3.000.-€ má inú hodnotu pre stranu, ktorá dostala desiatky miliónov od štátu ako pres stranu, ktorá hospodári v stovkách €.

Strana Moderného Slovenska si myslí, že so zmenou o zákone o politických stranách by mala prísť aj zmena volebného zákona, kde na 1. mieste by malo dôjsť k spojeniu a tým zredukovaniu počtu volieb na Slovensku a malo by byť umožnené vo všetkých voľbách hlasovať elektronicky, čo by bezpochyby zvýšilo účasť občanov vo voľbách a tým by sa výsledky stali viac reprezentatívne a tým by politici získali vyššiu legitimitu.

Takisto v rámci budovania občianskej spoločnosti máme pripravený na zavedenie systém permanentného elektronického referenda, ktorý umožní občanom formou SMS správy sa priamo vyjadriť k závažným otázkam spoločnosti ešte v štádiu prípravy zákonov. Referendum by mohol iniciovať prezident, parlament, vláda, alebo občania. Toto elektronické referendum, by bolo finančne zanedbateľné v porovnaní s výdavkami na súčasný spôsob referenda a umožnilo by v krátkej dobe prezidentovi, parlamentu, alebo vláde poznať mienku ako aj záujem občanov o danú problematiku a čo je najväčšie pozitívum, umožnili by občanom priamo sa podielať na príprave legislatívy a verím, že by sa predišlo protestným akciám, v ktorých dnes občania oprávnene vyjadrujú svoju nespokojnosť. Štát existuje, lebo tu sú ľudia a nie naopak. Ak si to dnešní politici neuvedomia a neurobia nápravu, tak na svojich postoch nemajú čo robiť a bude treba radikálnejšiu zmenu ako bola v novembri 1989.

Život nám priniesol skúsenosť, že musia nastúpiť politické strany s iným zmýšľaním, ktoré prinesú nové myšlienky, rozvoj a progres. Nemusia to byť zákonite len noví ľudia a mladí ľudia, ale rozhodne sa musí skĺbiť zdravý rozum s vitalitou a ochotou ísť dopredu. Bez kreativity a realizácie nemožno očakávať vznik nových produktov. Zmenou zákona o politických stranách a voľbách môžeme vytvoriť novú štartovaciu čiaru pre všetkých, bez diskriminácie a zvýhodňovania.

Milan Urbáni,
Strana moderného Slovenska 3.2.2012

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.