logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Republikový snem Strany Moderného Slovenska v Banskej Bystrici.

Dňa 30.11.2012 sa uskutočnil republikový snem Strany Moderného Slovenska v Banskej Bystrici.
Za predsedu strany bol zvolený Milan Urbáni, za podpredsedov strany Martin Máčaj a Milan Lopašovský. Za ústredného tajomníka strany bol zvolený Andrej Sliacky.

Snem schválil stredovú orientáciu strany so silnou pozitívnou sociálnou politikou s rešpektom pre verejný ako aj súkromný majetok. Strana sa bude usilovať o aktívnu politiku zvýšenia zamestnanosti a miezd zamestnancov podporou podnikateľov, hlavne domácich, aby sa zväčšila stredná vrstva a zlepšila jej kúpyschopnosť.

Chceme, aby sa občania na Slovensku mali dobre už dnes

Strana pokladá za dôležité redukciu ministerstiev na osem. Zlúčením volieb zredujukeme počet volieb a zavedieme elektronické hlasovanie vo všetkých voľbách. Vo všetkých vážnych otázkach v štáte budú rozhodovať občania prostredníctvom elektronického referenda cez sms hlasovanie. Chceme, aby na Slovensku konečne vznikla občianska spoločnosť v ktorej rozhodujú občania o svojom živote. Politici si nesmú privatizovať štát. Pri pochybení budeme podporovať trestoprávnu zodpovednosť verejných, štátnych funkcionárov.

Chceme právny a bezpečný štát s dobrým spolunažívaním občanov

Strana Moderného Slovenska podporuje nemennosť našej európskej a transatlantickej orientácie, ale chce zachovať silný rešpekt pre ostatný svet a spoluprácu s ním.

Republikový snem rozhodol, že strana sa zúčastní vo všetkých voľbách v budúcnosti. Snem definoval algoritmy pre najbližšie voľby do VÚC. Strana vo voľbe na poslancov do VÚC sa zúčastní samostatne, alebo v koalícii, vo voľbe na predsedov do VÚC v niektorých krajoch bude stavať kandidáta samostatne a v iných krajoch spolu s jednotným združením politických strán, alebo bude môcť vytvárať koalície s inými politickými stranami. Republikový snem nevylúčil možnosť postavenia vlastného kandidáta v najbližších prezidentských voľbách. Strana Moderného Slovenska chce budovať svoj program na aktivite odborných klubov, ktoré boli schválené na sneme.

Delegáti republikového snemu vyjadrili nespokojnosť s existujúcou situáciou v jednotlivých rezortoch SR a sú pripravení svojou politickou prácou zabojovať o vytvorenie lepšej a hlavne občianskej spoločnosti na Slovensku.

Delegáti republikového snemu Strany Moderného Slovenska.

V Banskej Bystrici 30.11.2012

ústredný tajomník
Andrej Sliacky

 

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.