logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Reklama nie z peňazí občanov: Zmena zákona

V období recesie, keď Slovensko aj celá Európa hľadá každý cent do štátnej kasy a vláda škrtí, mnohokrát aj aktivity, ktoré by v budúcnosti mohli priniesť zisk, chce šetriť na pracujúcich dôchodcoch a dohodároch, brzdí rozvoj a narastá nezamestnanosť, zvýšili sa dane z príjmu i DPH, nikto sa nepozastavuje nad tým, ako sa nám strácajú miliardy vo forme príjmov a výdavkov z reklamy.

Väčšina reklamných aktivít je na Slovensku vykazovaná v účtovníctve ako nákladová, eventuálne odpočítateľná položka. Hlavne veľké súkromné firmy, zahraničné i domáce, žiaľ, niektoré aj s účasťou štátu, znižujú svoj daňový základ o veľké sumy vynakladané na reklamu. Zvláštnu pozornosť treReklama nie z peňazí občanov: Zmena zákona

V období recesie, keď Slovensko aj celá Európa hľadá každý cent do štátnej kasy a vláda škrtí, mnohokrát aj aktivity, ktoré by v budúcnosti mohli priniesť zisk, chce šetriť na pracujúcich dôchodcoch a dohodároch, brzdí rozvoj a narastá nezamestnanosť, zvýšili sa dane z príjmu i DPH, nikto sa nepozastavuje nad tým, ako sa nám strácajú miliardy vo forme príjmov a výdavkov z reklamy. Väčšina reklamných aktivít je na Slovensku vykazovaná v účtovníctve ako nákladová, eventuálne odpočítateľná položka. Hlavne veľké súkromné firmy, zahraničné i domáce, žiaľ, niektoré aj s účasťou štátu, znižujú svoj daňový základ o veľké sumy vynakladané na reklamu. Zvláštnu pozornosť treba venovať aj štátnym firmám a organizáciám v súvislosti s výdavkami na reklamu.

Ceny tovarov a služieb sú na Slovensku jedny z najvyšších v Európe a aby toho nebolo málo, občan, ktorý kupuje tieto drahé výrobky, je okrádaný aj o príjmy z daní, ktoré by firmy mali platiť, ak by sa zaviedol systém, že väčšia časť reklamy by mala byť hradená z čistých ziskov. Dnes občan platí dvakrát. Platí za drahší tovar a dopláca na to, že firmy neplatia dane z prostriedkov vynaložených na reklamu. Ak by firmy odvádzali dane a reklamu by realizovali len z čistého zisku, zostalo by viac peňazí v štátnej pokladnici, z ktorej by občan mohol mať lepšie sociálne zabezpečenie, lepšie zdravotníctvo, školstvo, lepšie cesty atď. Dnes občan v cene tovaru má započítanú aj cenu, ktorú firmy vynakladajú na reklamu tovarov a neprimerane im stúpajú zisky. Typickým príkladom sú aj obchodné reťazce.
Chceme inšpirovať pána ministra financií, aby preveril toky financií, ktoré prechádzajú cez rôzne reklamné aktivity a pripravil nový zákon o reklame z daňového hľadiska, podľa ktorého by väčšia časť reklamy bola hradená zo zdanených peňazí. Rešpektujeme, že reklama je v trhovom hospodárstve potrebná, ale je potrebné sprehľadniť a identifikovať procesy zadávateľov, ako i prijímateľov reklamy. Sme za zmenu a transparentné vynakladanie peňazí občanov tohto štátu. Ako sme proti okrádaniu občanov bankami, takisto sme aj proti okrádaniu občanov bohatými firmami, ktoré mnohokrát pod rúškom reklamných aktivít prelievajú peniaze a pri dnešnom daňovom systéme aj legálne okrádajú štát.
Reklama áno, ale zo svojho a nie z nášho.

Milan Urbáni,

Strana moderného Slovenska

 

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.