logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Zmluva

darovacia zmluva 1 

Dôstojný život - motoristi

Dôstojný život pre Slovákov

MOTORISTI NA SLOVENSKU  –  zaraďme dvojku

 

Motoristi sú najväčšia záujmová skupina a napriek tomu doteraz štátnu moc nikdy nezaujímal názor motoristov! A problémov je veľa!

Platíme diaľničné známky za neexistujúce diaľnice, pravidelne prekvapí cestárov sneženie ku koncu januára, diery na cestách nám likvidujú autá a poisťovne to nepreplatia – veď za to nemôžu,  ceny benzínu sú vyššie ako v Rakúsku a polícia nás na cestách chráni a pomáha nám... My veríme sľubom, že tunel nebude vytunelovaný,  zaplatíme subdodávateľom. A polícia v prvom rade nemá napĺňať štátny rozpočet. Pôsobiť preventívne, pomáhať a vychovávať sú atribúty, ktoré každý občan očakáva. Je zarážajúce, že motoristi sú najväčším nebezpečenstvom, najmä pravdepodobne ohrozujú bezpečnosť zlým parkovaním a nedodržiavaním rýchlosti. Čo na tom záleží, že v každom väčšom meste kolabuje doprava. Navrhujeme, aby v hliadke bol aspoň jeden skúsený policajt a nie dvaja nebezpečne vyzerajúci mladíci.

Platíme ročnú diaľničnú daň za diaľnice, ktoré nemáme. A nikto nevie, na čo sa používa týchto niekoľko miliónov eur. Že by na vytvorenie hybridnej kvázi diaľnice do Trnavy, vytvorením kolízneho pruhu bez odstavovacej zóny, alebo na tunel Branisko, zatvorený s pravidelnou frekvenciou.

Ako má vyzerať štruktúra diaľnic a rýchlostných ciest, má byť podľa mňa kompromis vládnej predstavy a najmä občanov, motoristov SR. A riešenie je možné.  Strana Moderného Slovenska (SMS) má i názov odvodený od SMS správy. Vieme v SMS referende vyjadriť svoj názor i spokojnosť aj nespokojnosť s rozhodnutiami štátnych predstaviteľov, politikov, úradníkov i polície .

Operátori nám sľúbili, že referendum je možné realizovať v krátkej dobe a za nízkych nákladov. Vieme vyjadriť svoj názor!

Možnosť realizovať referendum buď odpoveďami prostredníctvom SMS , alebo elektronicky je jedným z odlišujúcich sa faktorov Strany Moderného Slovenska (SMS). Využitie nových technológií a najmä záujem o názor občanov.

Strane SMS záleží na tom, aby sa OBČANIA SLOVENSKA MALI DOBRE DNES a prežili dôstojný život. Sociálne istoty striktne pre tých, ktorí ju potrebujú, starostlivosť o seniorov i prostredníctvom dôstojne zaplatených odborníkov – zdravotných sestier a lekárov. Treba poskytnúť bezplatnú zdravotnú starostlivosť i liekov seniorom, ktorí si ju už dávno predplatili. Pre deti takisto bezplatnú zdravotnú starostlivosť, najmä u hospitalizovaných detí a detí s trvalým postihnutím. Pre mládež zabezpečiť finančne únosné vzdelanie bez skrytých poplatkov za pomôcky a učebnice a najmä kvalitných a ohodnotených pedagógov.

Zvýhodníme slovenských zamestnávateľov a živnostníkov, najmä však tých, ktorí dlhodobo zveľaďujú slovenské hospodárstvo. Zabezpečíme rovnosť práva pre podnikateľov vo vzťahu k štátnej moci. Treba veľa vyrobiť, aby sme mohli veľa rozdať do športu, kultúry, zdravotníctva a... rozvoju motorizmu.

Dr. Milan Lopašovský

Podpredseda Strany Moderného Slovenska

 

Autor dlhodobo pracuje v oblasti ochrany práv pacientov

Ďalšie názory nájdete na stránke Strany Moderného Slovenska www.stranasms.sk

Urbáni sa nechce politiky vzdať, svoju stranu vidí vo vláde

HZDS skončilo. Jej niektorí bývalí členovia uvažujú o zakladaní novej strany. Vy ste boli dlhoročným funkcionárom HZDS. Dnes máte vlastnú Stranu moderného Slovenska (SMS). Nemáte záujem o týchto ľudí?
Ja som bol z HZDS vyhodený. Išlo o spor s jednou osobou. V HZDS mi zostalo veľa dobrých priateľov. Bolo tam veľa poctivých a šikovných ľudí. Samozrejme, že mám o nich záujem. V SMS sú vítaní. Chcem s nimi spolupracovať. Mám záujem o členov, poctivých a slušných ľudí. V tejto strane ich bolo dosť.

Už ste s niekým rokovali?
Napríklad v Krupine celá organizácia prešla do SMS. Prešli aj funkcionári, aj členovia.

V prezidentských voľbách máte vlastného kandidáta, ale blížia sa aj voľby do Európskeho parlamentu.
SMS sa na ne pripravuje. Na kandidátke budú ľudia, ktorí sú známi nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Budú to jazykovo zdatní kandidáti, odborne na vysokej úrovni.

Keď hovoríte o známych ľuďoch, chcete nominovať kandidátov, ktorí už v Európskom parlamente boli?
Nie je to vylúčené. Dôležité sú skúsenosti nielen z Európskeho parlamentu, ale aj v iných inštitúciách.

Vy budete kandidovať?
Nie. Jediná kandidatúra, ktorú prijmem, budú voľby do slovenského parlamentu. SMS chcem v roku 2016 priniesť do parlamentu a do vlády.

 

webnoviny.sk

výzva

Výzva pre ministra vnútra

 

Mimoparlamentná Strana moderného Slovenska (SMS) vyzýva ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby v rámci prípravy novelizácie volebného zákona venoval pozornosť opatreniam navrhovaným touto stranou. Tvrdí to predseda politického subjektu Milan Urbáni s tým, že SMS je ochotná ministrovi aj aktívne asistovať.

Čítať ďalej...

Slovensko bez bariér

 

Slovensko bez bariér

Slovensko má stále nedoriešené otázky na uľahčenie života invalidom a vozíčkárom, preto Strana Moderného Slovenska otvára diskusiu k tejto problematike, aby v budúcnosti mohla pripraviť legislatívne návrhy a pripraviť zákon, ktorý zlepší životný priestor a život v ňom pre tieto skupiny obyvateľstva.

Prvý príspevok uverejňujeme od pána Jána Bartka z Košíc.

Čakáme na Vaše názory a pripomienky.

Čítať ďalej...

Riešenie rómskej otázky

     V dnešnej dobe začíname znovu viac rozprávať o rómoch. Stále meníme splnomocnencov pre rómsku otázku, ale pre samotných rómov sa veľa nespravilo. Rómovia začínajú protestovať a myslím si, že s týmto stavom nie je spokojné ani ostatné obyvateľstvo Slovenskej republiky.

Čítať ďalej...

V dnešnej dobe začíname znovu viac rozprávať o rómoch. Stále meníme splnomocnencov pre rómsku otázku, ale pre samotných rómov sa veľa nespravilo. Rómovia začínajú protestovať a myslím si, že s týmto stavom nie je spokojné ani ostatné obyvateľstvo Slovensk

   V dnešnej dobe začíname znovu viac rozprávať o rómoch. Stále meníme splnomocnencov pre rómsku otázku, ale pre samotných rómov sa veľa nespravilo. Rómovia začínajú protestovať a myslím si, že s týmto stavom nie je spokojné ani ostatné obyvateľstvo Slovenskej republiky.
Na Slovensku existuje niekoľko skupín rómov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí sa vedia o seba postarať a nepotrebujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Jedná sa väčšinou o vzdelaných rómov, ktorí môžu byť príkladom nielen rómom, ale aj niektorým iným občanom. Do druhej skupiny patria tí rómovia, ktorí by vedeli byť samostatní, ale bez asistencie štátu to nezvládajú. Tejto skupine by väčšinou stačilo dať zamestnanie. Títo rómovia v minulosti mali aj odbornú kvalifikáciu a mali aj stále zamestnanie a pracovné návyky. Štát najviac stráca na tom, že zanedbáva práve túto skupinu rómskej populácie. Do tretej skupiny patria rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách, v chatrčiach v ktorých majú menej ako minimálne sociálne a hygienické podmienky, mnohokrát bez zdroja pitnej vody, sú dlhodobo nezamestnaní, príjem vo forme sociálnych dávok končí kúpou alkoholu a omamných látok, u úžerníkov, množia sa epidémie, zdravotná starostlivosť je až nulová. Tieto všetky faktory majú vplyv aj na narastanie kriminality.
Hlavne tretia skupina rómov potrebuje zvýšenú a aktívnu starostlivosť. Rómsku problematiku sme sa snažili riešiť stále cez rómskych pridelencov, cez rómskych politikov a títo všetci sa starali len o svoje výhody. Toto je prvá chyba.
Neuvedomili sme si, že riešenie rómskej problematiky vyžaduje intersektorálny prístup. Rómsku otázku treba riešiť konkrétnymi projektami, priamo v ich lokalitách a s ich prirodzenými autoritami. Nechcime spraviť z rómov bielych, ani oni to nechcú. Toto je druhá chyba.
Rómsku problematiku vyriešime jedine trojicou opatrení vzájomne previazanými a to je, dať rómom vzdelanie, zdravie a život vo vhodných podmienkach a zamestnanie. Štát a aj my všetci si musíme uvedomiť, že v záujme budúceho rozvoja ekonomiky musíme investovať do takého pracovného potenciálu, aký sa skrýva v rómskej komunite. Je to vysoko návratná investícia. Ak do rómov neinvestujeme dnes, budeme mať nevzdelaných, chorých, nafetovaných, nepracujúcich, chudobných rómov, ktorí môžu ohrozovať v budúcnosti aj sociálnu bezpečnosť všetkých občanov. Sami si pestujeme podhubie sociálnych nepokojov, keď miesto serióznej investície do vzdelania, zdravia a zamestnanosti investujeme lenm do sociálnych dávok. Toto je tretia chyba.

Strana Moderného Slovenska má jasnú a konkrétnu predstavu a pripravené programy na vyriešenie nami navrhnutých opatrení. V kontexte celospoločenského intersektorálneho problému zabudnúť na rómskych vládnych pridelencov a situáciu riešiť konkrétnym úkolovaním jednotlivých ministrov pod jasnou koordinačnou taktovkou predsedu vlády, s konštruktívnym prístupom parlamentu a aktívnej zainteresovanosti aj Európskej únie.

Ak neinvestujeme do rómov dnes, zajtra môže byť neskoro. Riešiť túto otázku, musíme chcieť všetci, vrátane rómov

Milan Urbáni

V Banskej Bystrici dňa 12.03.2013

 

 

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.