logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Strana moderného Slovenska chce radikálne zmeny. Chce modernú spoločnosť pre občanov s novou, lepšou kvalitou pre všetkých občanov – zvýšiť zamestnanosť a európske platy.

JOZEF ŠIMKO SLOVENSKO POTREBUJE ZMENU

 

Vážení občania,

ja Jozef Šimko spolu so Stranou moderného Slovenska, ktorej kandidatúru na prezidenta SR som akceptoval, sme na Vašej strane drahí spoluobčania. Cieľom strany ako aj mojím cieľom je zobrať moc politikom a dať ju občanom.Chceme zmeniť systém, kde občania robia to, čo povedia politici. Chceme, aby politici robili to, čo povedia občania. Chceme zredukovať a spojiť voľby, popri bežnom hlasovaní zavedieme aj systém elektronického hlasovania.

Zavedieme systém elektronického referenda cez sms a internetové hlasovanie. Pri všetkých vážnych otázkach a potrebných rozhodnutiach v štáte, vláda pripraví pre občanov alternatívne návrhy a občania v elektronickom referende rozhodnú, ku ktorému návrhu sa pripoja. Názor občanov bude pre parlament záväzným morálnym indikátorom na schválenie alternatívy, ktorú si vybrali občania. Aj týmto mechanizmom sa vnesie viac objektivity do verejného života a zníži sa miera zasahovania politikov a korupčníkov do chodu štátu. Politické strany zostanú, ale bude potrebné pripraviť nový zákon o politických stranách a ich financovaní, ktorý umožní realizovať nami predpokladané politické ciele.                                                               

Štát musí asistovať pri vytváraní pracovných miest a nie kompenzovať svoju neschopnosť sociálnymi dávkami. Podpora podnikateľov hlavne domácich dá predpoklady na postupné zvyšovanie platov na európsku úroveň  a tým sa zabezpečia vyššie odvody do jednotlivých fondov a štátnej kasy, ktoré umožnia mať lepšie zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, školstvo, kultúru, šport. Tým sa zvýši aj životná úroveň a spotreba obyvateľov a ekonomická prosperita občanov ako aj štátu. Chceme, aby sme veľa vyrobili, ale aj veľa  vrátili späť občanom. Treba propagovať nový „ Nation Branding“ – nový obraz o Slovensku, kde popri tradičných symboloch fujare a haluškách, bude propagované Slovensko ako krajina s rozvinutým automobilovým, chemickým priemyslom, bohatá na vedecké kapacity v počítačových technológiách a výskume.  

Je nutné vypracovať dlhodobú stratégiu rozvoja hospodárstva na Slovensku ako aj jeho diverzifikáciu. Nesmieme zostať závislí len na automobilovom priemysle. Treba rozvíjať ďalšie hospodárske odvetvia ako je strojárenstvo, chemický a drevársky priemysel a spraviť všetko pre to, aby sme sa na Slovensku vrátili k rozvíjaniu poľnohospodárstva. Naši občania si zaslúžia konzumovať zdravé a kvalitné domáce potraviny. 

Musí nás zaujímať dlhodobá perspektíva rozvoja ľudského potenciálu  ako aj jeho duchovného rozmeru, ktorý bude možné integrovať do dlhodobého projektu hospodárskeho rozvoja našej spoločnosti.

So srdečným pozdravom

Dňa 27.01.2014

                                                                                   JUDr. Jozef Šimko

                                                                              kandidát na prezidenta SR

                                                                           za Stranu moderného Slovenska

viac o kandidatúre Jozefa Šimka sa dozviete aj na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Jozef-%C5%A0imko-kandid%C3%A1t-na-prezidenta/246151128878956

JOZEF ŠIMKO SLOVENSKO POTREBUJE ZMENU

1453300 223499497810928 1901122012 n1012900 223498231144388 129936656 n

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.