logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Vízie mesta Banská Bystrica

Vízie mesta Banská Bystrica.

Po roku 1989 došlo k odčleneniu niektorých prímestských obcí od mesta Banská Bystrica, ktoré boli predtým jej integrálnou a funkčnou súčasťou. Mesto Banská Bystrica malo v tom čase cez 100.000 obyvateľov a bolo tretím najväčším mestom v Slovenskej republike. S postupným demokratizačným procesom narastali ambície viac jednotlivcov ako všetkých občanov v mestských častiach o odčlenenie a vytváranie obcí s vlastným starostom. Vďaka aj týmto procesom nás v počte obyvateľov predbehli iné mestá a dostali sme sa na 5-6 miesto. Ďalší, nezanedbateľný faktor, ktorý mal vplyv na zníženie počtu obyvateľov v našom meste, bola likvidácia priemyselných prevádzok a stagnácia v rozvoji z čoho rezultovala znížená kapacita voľných pracovných miest a došlo k emigrácii našich obyvateľov do iných miest Slovenska ako aj do zahraničia. Na zníženie obyvateľstva v meste mal vplyv aj módny trend v čase stavebného boomu, budovania obytných kapacít na vidieku, mimo ruchu mesta.

Tento rapídny pokles počtu obyvateľov v meste Banská Bystrica má vplyv aj na príchod investorov ako zahraničných, tak aj domácich, ktorí aj napriek vybudovanej R1 sa k nám nehrnú.

Na prekvapenie, dnes možno počuť v Banskej Bystrici veľakrát aj z úst kompetentných, že by Banská Bystrica mala zostať malým turistickým mestečkom na úpätí Nízkych Tatier. Ja chcem, aby Banská Bystrica bola turistickým centrom, ale ako veľká metropola stredného Slovenska, kde spolu s mestom Zvolen, by mohla tvoriť veľké vysokoškolské centrum s dobrými vyučovacími a ubytovacími kapacitami pre študentov, v ktorom by oni ako aj občania našli vyžitie po stránke kultúrnej ( divadlá, múzeá, kiná, galérie, centrum bábkarstva na Slovensku, džezové festivaly, folklórne podujatia, z ktorých mnohé by sa mohli odohrávať na zrekonštruovanom amfiteátri, nehovoriac o vybudovaní veľkej prírodnej arény kultúrno-športovej, edukačnej a konferenčnej infraštruktúry s kapacitou 10.000 až 20.000 a iné), športovej a to nielen na pretekárskej úrovne, ale aj na úrovni masovej.    

VÍZIE MESTA BB.png

Aby mohol nastať rozvoj Banskej Bystrice vo väčšom rozsahu, je potrebné pritiahnuť investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta s primeranými platmi, ktoré pevne verím, sa v celej republike jeden deň budú musieť priblížiť k európskym platom, lebo kým sa nezvýši kúpy schopnosť našich obyvateľov, nedosiahneme primeraný rozvoj v infraštruktúre a službách a mesto zostane chudobné.

Aby naše mesto nezostalo aj do budúcna pochmúrne s rozbitými cestami, nedostavanými budovami a chudobnými obyvateľmi, ktorí majú problém so zabezpečením opatery malých detí, mestskou dopravou, zdravotnou a sociálnou starostlivosťou, narastajúcim počtom nezamestnaných a bezdomovcov, musíme zabezpečiť rozvojové aktivity.

Aby rozvojové aktivity priniesli žiadúci efekt, je potrebné po dôkladnom zmonitorovaní existujúcej situácie vytvoriť projekt, finančne ho zabezpečiť, systematicky ho realizovať podľa stupňa dôležitosti.

 

Vizitkou každého mesta sú dobré cesty, upravené námestia a budovy, ale cesty aj v priľahlých a predmestských častiach, cesty musia mať kvalitu z ktorých jedna zima nespraví “ ementál “. Ruka v ruke s kvalitou ciest ide aj čistota mesta, pravidelný odvoz odpadu, za ktorý by občania mali platiť minimálne možnú cenu – radnica musí nájsť najekonomickejší spôsob odvozu odpadu, ako sa aj musí postarať o vyhovujúcu mestskú hromadnú dopravu, ktorej by malo byť niekoľko alternatív s cieľom dosiahnuť čo najnižšie cestovné. Nech sú majetkovo právne vzťahy akékoľvek, mesto musí nájsť spôsob, ako dobudovať rozostavané autobusové nádražie. Mesto v spolupráci s prevádzkovateľmi taxi-služby, by mali vytvoriť mapu stanovíšť taxíkov. Veľa sa rozpráva o cyklotrase v Banskej Bystrici, ktorá je potrebná hlavne pre turistické účely, ale ako alternatívnu dopravu, by sme v meste mali mať aj stanovištia požičovní bicyklov. Mesto musí dbať aj o turistické chodníky a cesty.

V Banskej Bystrici máme mnohé zdravotnícke zariadenia, či štátne, súkromné, cirkevné, alebo v inom vlastníctve, ale nie je koordinácia ich rozmiestnenia a mnohokrát pacient nemá v dostatočnej vzdialenosti dostupnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť. Tak isto by bolo potrebné prehodnotiť a doplniť sieť sociálnych športových a kultúrnych zariadení.

Využitie a spravovanie mestských lesov je potrebné detailne zmonitorovať a nájsť nové, moderné, efektívne projekty, ktoré obohatia mestskú pokladnicu, ale obohatia aj športovo spoločenské vyžitie našich občanov.

Mesto a mestské zastupiteľstvo nemôže byť pasívne pri rozvoji mesta a musí aktívne a flexibilne vytvárať prostredie pre podnikateľov ako aj obyvateľov mesta, ktorí vyvíjajú aktivity, či podnikateľské, spoločenské charitatívne, kultúrne, športové atď. Mesto musí vytvoriť flexibilný daňový systém, technickoadministratívnu súčinnosť pri realizácii zmysluplných projektov, firiem, organizácií, alebo jednotlivcov. Ak chceme dosiahnuť nový city branding – novú, krajšiu tvár mesta.                                            

Prezentovať naše mesto ako:                                                                                                      

- vysokoškolské centrum – dnes sa pomaly nevie o vysokých školách v meste, mesto nežije so študentmi a študenti nežijú s mestom. Nakoľko chýbajú vysoko kapacitné konferenčné priestory, zákonite sa tu nemôžu konať väčšie medzinárodné podujatia, ku ktorým chýbajú dnes už aj primerané ubytovacie kapacity

- administratívne centrum – je potrebné pritiahnuť do Banskej Bystrice administratívne kapacity s celoslovenskou pôsobnosťou ( štátne aj súkromné), začať otvárať konzuláty ( nielen honorárne ), ktoré by v centre Slovenska pomohli občanom, ktorí dnes musia cestovať do Bratislavy aj z iných kutov republiky.

- turistické centrum – letné aj zimné, využiť k tomu námestie SNP, pamätník SNP, starú Sásovú, banícke tradície vrátane Španej Doliny, náučnej cesty po okolitých prírodných, historických a kultúrnych pamiatkach, v zimnej turistike pomôcť k aktívnej dostupnosti jednotlivých športových aktivít, tak vonku ako aj vo vnútri

- športové centrum – futbal, hokej, atletika, basketbal, americký futbal, tenis, atď. z Banskej Bystrice vytvoriť rezidenciu pre golfových hráčov

 - metropolitné centrum – súmestie Banská Bystrica – Zvolen a spätné pričlenenie a začlenenie všetkých obcí z ktorých by v budúcnosti mohli byť mestské časti, by spolu vytvorilo metropolu s 200.000 obyvateľmi, ktorá by sa jeden deň mohla stať administratívnym hlavným mestom Slovenska. O tejto myšlienke je potrebné nielen rozprávať, ale začať ju aj realizovať. Ak niečo nezačneme budovať, nemôžme to ani dokončiť. Prvým krokom by mohlo byť vybudovanie pouličného osvetlenia vedľa spojnice Banská Bystrica – Zvolen.

 V Banskej Bystrici dňa 11.03.2014 - Milan Urbáni, predseda SMS

 

Vážení občania,

vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb Strana moderného Slovenska rozpracuje tieto vízie do konkrétnych projektov. Podľa potreby v jednotlivých častiach mesta až na samotné ulice. 15teho augusta na tlačovej konferencie Strana moderného Slovenska predstaví svojho kandidáta na primátora mesta Banská Bystrica. Základom pre jeho program budú tieto vízie mesta, ktoré má strana rozpracované už dlhšiu dobu. Chceme aktívny rozvoj Banskej Bystrice zvýšenie zamestnanosti, dostatok bytov hlavne pre mladé rodiny, dostatok jaslí, škôlok a školských zariadení každého stupňa. Chceme čistú Banskú Bystricu, chceme znížiť náklady na odvoz odpadu a zabezpečiť pohodlnú dopravu pre všetkých občanov ako i špeciálnu dopravu pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, buď pre chorobu alebo vyšší vek. Chceme aby sa ľudom v Banskej Bystrici žilo dobre, aby tu žili radi a aby sem prichádzali noví obyvatelia a nikto neodchádzal. Bezbariérová a bezpečná Banská Bystrica by mala byť samozrejmosťou.

My a naša strana urobíme všetko preto aby sa naše sľuby aj uskutočnili.

Mgr. Andrej Sliacky – ústredný tajomník SMS

Milan Urbáni – predseda SMS

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.