logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

Vyhlásenie o prijímaní príspevkov na činnosť strany za rok 2022´

 1. A.Vyhlásenie o prijímaní príspevkov na činnosť strany za rok 2022 zverejnené na web stránke :

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) si svojím oznamom na www.stranassms.sk plní povinnosti politickej strany, vyplývajúce z § 22,ods.5, 6 a 7 zákona o politických stranách:

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) si týmto oznamom plní povinnosti politickej strany, vyplývajúce z § 22, ods. 5, 6 a 7 zákona o politických stranách:

a/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) vyhlasuje, že v roku 2022 neprijala peňažný ani nepeňažný dar ani členský príspevok vyšší ako dvojnásobok minimálnej mzdy

b/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) neprijala v roku 2022 bezodplatné plnenie

c/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) neprijala v roku 2022 žiadnu pôžičku.

Vyhlásenie o prijímaní príspevkov na činnosť strany za rok 2021

Vyhlásenie o prijímaní príspevkov na činnosť strany za rok 2021

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) si týmto oznamom plní povinnosti politickej strany, vyplývajúce z § 22, ods. 5, 6 a 7 zákona o politických stranách:

a/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) vyhlasuje, že v roku 2021 neprijala peňažný ani nepeňažný dar ani členský príspevok či iné bezodplatné plnenie presahujúcej dvojnásobok minimálnej mzdy v danom kalendárnom roku.

b/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) neprijala v roku 2021 bezodplatné plnenie

c/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) neprijala v roku 2021 žiadnu pôžičku.

 

OZNÁMENIE

Vyhlásenie o prijímaní príspevkov na činnosť strany za rok 2020

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) si týmto oznamom plní povinnosti politickej strany, vyplývajúce z § 22, ods. 5, 6 a 7 zákona o politických stranách:

a/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) vyhlasuje, že v roku 2020 neprijala peňažný ani nepeňažný dar ani členský príspevok vyšší ako dvojnásobok minimálnej mzdy

b/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) neprijala v roku 2020 bezodplatné plnenie

c/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) neprijala v roku 2020 žiadnu pôžičku.

31.01.2021

Vyhlásenie o prijímaní príspevkov na činnosť strany za rok 2019

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) si týmto oznamom plní povinnosti politickej strany, vyplývajúce z § 22, ods. 5, 6 a 7 zákona o politických stranách:

a/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) vyhlasuje, že v roku 2019 neprijala peňažný ani nepeňažný dar ani členský príspevok vyšší ako dvojnásobok minimálnej mzdy

b/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) neprijala v roku 2019 bezodplatné plnenie

c/ STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) neprijala v roku 2019 žiadnu pôžičku.

31.01.2020

Transparentný účet

Transparentný učet: Komunalne voľby 2018

SK04 09000 0000 0051 4879 3687

OZNÁMENIE

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. v roku 2018 neprijala žiadne príspevky  peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia".

VOĽBY VÚC 2017- transparentný účet

VOĽBY VÚC 2017- transparentný účet:
SK 0409 0000 0000 5148 793687
STRANA MODERNEHO SLOVENSKA

http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5133781595

Tabuľka nákladov

List predstaviteľom miest a obcí

 Vážená pani primátorka , Vážený pán primátor, Vážené mestské zastupiteľstvo

 Vážená páni starostka, Vážený pán starosta, Vážené obecné zastupiteľstvo

            Po dlhej a zrelej úvahe som sa rozhodol kandidovať za predseda BBSK vo voľbách v roku 2017.  I keď kandidujem za STRANU MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), svoju kandidatúru staviam na občianskom princípe a všetky kroky, ktoré budem robiť pred a po voľbách budú v záujme všetkých občanov nášho regiónu. V banskobystrickom kraji je najväčšia chudoba, najväčšia nezamestnanosť, najnižšie platy, najmenej veľkých investorov,  nedobudovaná cestná  rýchlostná sieť, Zvolen – Košice, Ružomberok - Šahy a v mnohých úsekoch nekvalitné cesty I.  II. a III.  triedy.

            Ak chceme zabezpečiť rozvoj nášho kraja, neviem si to predstaviť ako predseda BBSK, bez úzkej spolupráce so všetkými primátormi a starostami, spolu s našimi občanmi. Detailné riešenia jednotlivých problémov v školstve, zdravotníctve, sociálnych veciach,  v komunikáciách a doprave, kultúre, športe, cestovnom ruchu,  v životnom prostredí, v otázke riešenia rómskej problematiky, aj  v iných otázkach týkajúcich sa života v našom kraji Vám postupne predstavovať, ako pri osobných stretnutiach,  tak aj inou formou komunikácie. Chcel by som Vás zároveň, veľmi pekne poprosiť, bez ohľadu na nomináciu na Vašu funkciu, o podnety a námety, rady, eventuálne otázky ktoré pomôžu pripraviť program pre zlepšenie kvality života občanov v našom kraji. Veľmi rád  prijmem pozvanie na osobné stretnutie s Vami a s Vašimi občanmi.

            Vážené dámy, Vážení páni, 

po zvolení za predsedu BBSK sa chcem celý vložiť do tejto funkcie, využitím svojich schopností a možností, ktoré sa mi podarilo počas môjho života nadobudnúť. Verím, že v mojej snahe o rozvoj nášho kraja nájdem u Vás a Vašich občanov pochopenie a spolu sa nám podarí pozdvihnúť náš región.

4.4.2017

S vďakou a úctou                 

Váš   Milan Urbáni

Ciele SMS - voľby 2016

Ciele STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 

Čítať ďalej...

Naši kandidáti na poslancov BBSK

 

Naši kandidáti na poslancov BBSK

BBSK 1 BANSKÁ BYSTRICA

BBSK 2 BANSKÁ ŠTIAVNICA

BBSK 3 BREZNOBBSK 4 DETVA

 

BBSK 5 KRUPINABBSK 6 LUČENECBBSK 7 POLTÁRBBSK 8 REVÚCABBSK 9 RIMAVSKÁ SOBOTABBSK 10 VEĽKÝ KRTÍŠBBSK 11 ZVOLENBBSK 12 ŽARNOVICA

 

 

 

Podkategórie

 • Správy SMS
 • Tlačové správy

   

   

   V dnešnej dobe začíname znovu viac rozprávať o rómoch. Stále meníme splnomocnencov pre rómsku otázku, ale pre samotných rómov sa veľa nespravilo. Rómovia začínajú protestovať a myslím si, že s týmto stavom nie je spokojné ani ostatné obyvateľstvo Slovenskej republiky.  Na Slovensku existuje niekoľko skupín rómov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí sa vedia o seba postarať a nepotrebujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Jedná sa väčšinou o vzdelaných rómov, ktorí môžu byť príkladom nielen rómom, ale aj niektorým iným občanom. Do druhej skupiny patria tí rómovia, ktorí by vedeli byť samostatní, ale bez asistencie štátu to nezvládajú. Tejto skupine by väčšinou stačilo dať zamestnanie. Títo rómovia v minulosti mali aj odbornú kvalifikáciu a mali aj stále zamestnanie a pracovné návyky. Štát najviac stráca na tom, že zanedbáva práve túto skupinu rómskej populácie. Do tretej skupiny patria rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách, v chatrčiach v ktorých majú menej ako minimálne sociálne a hygienické podmienky, mnohokrát bez zdroja pitnej vody, sú dlhodobo nezamestnaní, príjem vo forme sociálnych dávok končí kúpou alkoholu a omamných látok, u úžerníkov, množia sa epidémie, zdravotná starostlivosť je až nulová. Tieto všetky faktory majú vplyv aj na narastanie kriminality.
  Hlavne tretia skupina rómov potrebuje zvýšenú a aktívnu starostlivosť. Rómsku problematiku sme sa snažili riešiť stále cez rómskych pridelencov, cez rómskych politikov a títo všetci sa starali len o svoje výhody. Toto je prvá chyba.
  Neuvedomili sme si, že riešenie rómskej problematiky vyžaduje intersektorálny prístup. Rómsku otázku treba riešiť konkrétnymi projektami, priamo v ich lokalitách a s ich prirodzenými autoritami. Nechcime spraviť z rómov bielych, ani oni to nechcú. Toto je druhá chyba.
  Rómsku problematiku vyriešime jedine trojicou opatrení vzájomne previazanými a to je, dať rómom vzdelanie, zdravie a život vo vhodných podmienkach a zamestnanie. Štát a aj my všetci si musíme uvedomiť, že v záujme budúceho rozvoja ekonomiky musíme investovať do takého pracovného potenciálu, aký sa skrýva v rómskej komunite. Je to vysoko návratná investícia. Ak do rómov neinvestujeme dnes, budeme mať nevzdelaných, chorých, nafetovaných, nepracujúcich, chudobných rómov, ktorí môžu ohrozovať v budúcnosti aj sociálnu bezpečnosť všetkých občanov. Sami si pestujeme podhubie sociálnych nepokojov, keď miesto serióznej investície do vzdelania, zdravia a zamestnanosti investujeme lenm do sociálnych dávok. Toto je tretia chyba.

  Strana Moderného Slovenska má jasnú a konkrétnu predstavu a pripravené programy na vyriešenie nami navrhnutých opatrení. V kontexte celospoločenského intersektorálneho problému zabudnúť na rómskych vládnych pridelencov a situáciu riešiť konkrétnym úkolovaním jednotlivých ministrov pod jasnou koordinačnou taktovkou predsedu vlády, s konštruktívnym prístupom parlamentu a aktívnej zainteresovanosti aj Európskej únie.

  Ak neinvestujeme do rómov dnes, zajtra môže byť neskoro. Riešiť túto otázku, musíme chcieť všetci, vrátane rómov

  Milan Urbáni

  V Banskej Bystrici dňa 12.03.2013

 • Tlačové správy a vyhlásenia

  V dnešnej dobe začíname znovu viac rozprávať o rómoch. Stále meníme splnomocnencov pre rómsku otázku, ale pre samotných rómov sa veľa nespravilo. Rómovia začínajú protestovať a myslím si, že s týmto stavom nie je spokojné ani ostatné obyvateľstvo Slovenskej republiky.  Na Slovensku existuje niekoľko skupín rómov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí sa vedia o seba postarať a nepotrebujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Jedná sa väčšinou o vzdelaných rómov, ktorí môžu byť príkladom nielen rómom, ale aj niektorým iným občanom. Do druhej skupiny patria tí rómovia, ktorí by vedeli byť samostatní, ale bez asistencie štátu to nezvládajú. Tejto skupine by väčšinou stačilo dať zamestnanie. Títo rómovia v minulosti mali aj odbornú kvalifikáciu a mali aj stále zamestnanie a pracovné návyky. Štát najviac stráca na tom, že zanedbáva práve túto skupinu rómskej populácie. Do tretej skupiny patria rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách, v chatrčiach v ktorých majú menej ako minimálne sociálne a hygienické podmienky, mnohokrát bez zdroja pitnej vody, sú dlhodobo nezamestnaní, príjem vo forme sociálnych dávok končí kúpou alkoholu a omamných látok, u úžerníkov, množia sa epidémie, zdravotná starostlivosť je až nulová. Tieto všetky faktory majú vplyv aj na narastanie kriminality.
  Hlavne tretia skupina rómov potrebuje zvýšenú a aktívnu starostlivosť. Rómsku problematiku sme sa snažili riešiť stále cez rómskych pridelencov, cez rómskych politikov a títo všetci sa starali len o svoje výhody. Toto je prvá chyba.
  Neuvedomili sme si, že riešenie rómskej problematiky vyžaduje intersektorálny prístup. Rómsku otázku treba riešiť konkrétnymi projektami, priamo v ich lokalitách a s ich prirodzenými autoritami. Nechcime spraviť z rómov bielych, ani oni to nechcú. Toto je druhá chyba.
  Rómsku problematiku vyriešime jedine trojicou opatrení vzájomne previazanými a to je, dať rómom vzdelanie, zdravie a život vo vhodných podmienkach a zamestnanie. Štát a aj my všetci si musíme uvedomiť, že v záujme budúceho rozvoja ekonomiky musíme investovať do takého pracovného potenciálu, aký sa skrýva v rómskej komunite. Je to vysoko návratná investícia. Ak do rómov neinvestujeme dnes, budeme mať nevzdelaných, chorých, nafetovaných, nepracujúcich, chudobných rómov, ktorí môžu ohrozovať v budúcnosti aj sociálnu bezpečnosť všetkých občanov. Sami si pestujeme podhubie sociálnych nepokojov, keď miesto serióznej investície do vzdelania, zdravia a zamestnanosti investujeme lenm do sociálnych dávok. Toto je tretia chyba.

  Strana Moderného Slovenska má jasnú a konkrétnu predstavu a pripravené programy na vyriešenie nami navrhnutých opatrení. V kontexte celospoločenského intersektorálneho problému zabudnúť na rómskych vládnych pridelencov a situáciu riešiť konkrétnym úkolovaním jednotlivých ministrov pod jasnou koordinačnou taktovkou predsedu vlády, s konštruktívnym prístupom parlamentu a aktívnej zainteresovanosti aj Európskej únie.

  Ak neinvestujeme do rómov dnes, zajtra môže byť neskoro. Riešiť túto otázku, musíme chcieť všetci, vrátane rómov

  Milan Urbáni

  V Banskej Bystrici dňa 12.03.2013

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

 1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
 2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
 3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
 4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
 5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
 6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
 7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
 8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
 9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
 10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.