logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Strana Moderného Slovenska

List predstaviteľom miest a obcí

 Vážená pani primátorka , Vážený pán primátor, Vážené mestské zastupiteľstvo

 Vážená páni starostka, Vážený pán starosta, Vážené obecné zastupiteľstvo

            Po dlhej a zrelej úvahe som sa rozhodol kandidovať za predseda BBSK vo voľbách v roku 2017.  I keď kandidujem za STRANU MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), svoju kandidatúru staviam na občianskom princípe a všetky kroky, ktoré budem robiť pred a po voľbách budú v záujme všetkých občanov nášho regiónu. V banskobystrickom kraji je najväčšia chudoba, najväčšia nezamestnanosť, najnižšie platy, najmenej veľkých investorov,  nedobudovaná cestná  rýchlostná sieť, Zvolen – Košice, Ružomberok - Šahy a v mnohých úsekoch nekvalitné cesty I.  II. a III.  triedy.

            Ak chceme zabezpečiť rozvoj nášho kraja, neviem si to predstaviť ako predseda BBSK, bez úzkej spolupráce so všetkými primátormi a starostami, spolu s našimi občanmi. Detailné riešenia jednotlivých problémov v školstve, zdravotníctve, sociálnych veciach,  v komunikáciách a doprave, kultúre, športe, cestovnom ruchu,  v životnom prostredí, v otázke riešenia rómskej problematiky, aj  v iných otázkach týkajúcich sa života v našom kraji Vám postupne predstavovať, ako pri osobných stretnutiach,  tak aj inou formou komunikácie. Chcel by som Vás zároveň, veľmi pekne poprosiť, bez ohľadu na nomináciu na Vašu funkciu, o podnety a námety, rady, eventuálne otázky ktoré pomôžu pripraviť program pre zlepšenie kvality života občanov v našom kraji. Veľmi rád  prijmem pozvanie na osobné stretnutie s Vami a s Vašimi občanmi.

            Vážené dámy, Vážení páni, 

po zvolení za predsedu BBSK sa chcem celý vložiť do tejto funkcie, využitím svojich schopností a možností, ktoré sa mi podarilo počas môjho života nadobudnúť. Verím, že v mojej snahe o rozvoj nášho kraja nájdem u Vás a Vašich občanov pochopenie a spolu sa nám podarí pozdvihnúť náš región.

4.4.2017

S vďakou a úctou                 

Váš   Milan Urbáni

SMS video

Na stiahnutie

Desatoro Strany SMS

  1. Moderné Slovensko musí byť silné Slovensko pre všetkých občanov. Vytvoríme nový obraz Slovenska.
  2. Veľa vyrobiť- veľa rozdať ľuďom.
  3. Podpora všetkých podnikateľov, hlavne domácich, zvýšiť zamestnanosť.
  4. Silná stredná vrstva je garantom dobrého zdravotníctva, školstva, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu a všetkého rozvoja.
  5. Chceme, aby sa všetci mali dobre dnes, mladí aj starí.
  6. Vyhlasujeme nekompromisný boj chudobe, korupcii, rozkrádaniu a kriminalite.
  7. Zredukujeme počet volieb na Slovensku a zavedieme elektronické hlasovanie vo voľbách.
  8. Zavedieme systém permanentného elektronického referenda.
  9. Konečne po rokoch chceme mať na Slovensku otvorenú občiansku spoločnosť s rešpektom k občanovi. O všetkých otázkach v štáte rozhodne občan.
  10. Sme v Európe, chceme Európu aj na Slovensku.

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.