logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Princípy, preambula

           Od roku 1989 Slovensko prešlo istým vývojom a po r. 1993, ako vznikol samostatný štát, sa tvorila nová politická scéna, cesta, na ktorú nastúpila, bola veľakrát hrboľatá, vzťahy v politike boli nekorektné, konfliktné a veľakrát aj nenávistné. Tento štýl politiky viacmenej pretrváva až dodnes. Doba a vývoj preto priniesli požiadavku novej politickej strany zbavenej záťaže z predchádzajúcich rokov, a preto prichádza Strana moderného Slovenska, ktorá je stranou dneška a budúcnosti Slovenska, ktoré bude moderné, vyspelé a bude dobré pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Chceme vybudovať spoločnosť, v ktorej sa oplatí narodiť, stráviť tu život aj zomrieť v nej. Chceme spoločnosť, kde Slovák bude hrdý na svoju národnosť, ale zároveň aj ostatné národnosti žijúce na Slovensku sa tu musia cítiť doma. Chceme spoločnosť, ktorá rešpektuje minulosť, ale chceme reálny dnešok a budúcnosť. Zaradenie Slovenska do EÚ a NATO pokladáme za nemenné, ale zároveň rešpektujeme východnú dimenziu, dobré susedské vzťahy a dobré priateľské vzťahy so všetkými demokratickými štátmi vo svete. Moderné Slovensko musí byť spoločensky, ekonomicky stabilné. Elektronizácia spoločnosti je nevyhnutná pre zníženie korupcie, hlavne vo verejných obstarávaniach a v kontrole finančných tokov verejných zdrojov umožní zavedenie elektronického hlasovania pri všetkých typoch volieb a umožní systém ,,permanentného" referenda, kde občania, kedykoľvek budú môcť vyjadriť svoj názor na vážne témy spoločnosti, odbúrajú sa tým výdavky na nezmyselné referendá osobným hlasovaním, vnesie sa viac objektivity do verejného života a zníži sa na najmenšiu mieru zasahovanie politikov a korupčníkov do chodu štátu. Tým by sme sa konečne mohli priblížiť k občianskej spoločnosti a mohla by sa vytvoriť priama spolupráca medzi neštátnymi organizáciami a štátnymi inštitúciami.

Moderné Slovensko musí byť schopné zabezpečiť tvorbu pracovnej sily v prvom rade z občanov Slovenskej republiky, aby tvorili hodnoty a nie, aby štát sociálnymi dávkami kompenzoval svoju neschopnosť vytvárať pracovné miesta a zabezpečiť primerané platy. Je potrebné zabezpečiť vzdelanosť, dobrý zdravotný stav, vytváranie a koordináciu pracovných miest pre problémové skupiny občanov. Tým by sa minimalizovala migrácia pracovných síl zo zahraničia. Cieľom Strany moderného Slovenska je veľa vyrobiť, ale aj veľa rozdať pre občanov, štát musí vytvárať podmienky pre vznik nových pracovných miest, musí mať dlhodobú pozitívnu politiku zamestnanosti, ktorá nemôže byť založená len na rozdávaní sociálnych dávok, v dobrom školstve, v dobrom zdravotníctve, v dobrej a spravodlivej sociálnej starostlivosti, v dobrej kultúre, športe, v dobrých cestách, v dobrom životnom prostredí, s čistou pôdou, s čistým ovzduším a s čistou vodou a potom môžeme hovoriť o rozširovaní cestovného ruchu na Slovensku. Zo spoločného hospodárstva v štáte musia mať osoh všetci občania.

Neakceptujeme extrémizmus ani na pravej strane ani na ľavej strane. Chceme vyváženú spoločnosť, kde v ekologicky orientovanej trhovej ekonomike sa bude môcť realizovať každý schopný človek, slobodne vyjadrovať a chceme konečne zaviesť konkrétnu podporu a pomoc našim podnikateľom, aby mohli byť vyrovnanými partnermi zahraničným podnikateľom a investorom, ktorí sú u nás vítaní.

Moderné Slovensko potrebuje popri tradičných slovenských hodnotách vytvoriť aj nový nation branding, ktorý predstaví Slovensko ako modernú rozvinutú krajinu s dobrými odborníkmi, vedcami, špecialistami IT a predstaví nás ako národ, ktorý si ctí prírodu a uznáva jej hodnoty. Naše úsilie bude smerovať k vytvoreniu novej vzdelanej, inteligentnej, mladej generácie, pre ktorú vytvoríme podmienky na vzdelanie, založenie rodiny a zlepšenie demografického trendu. Pripravíme jasnú programovú víziu hospodárskeho rozvoja Slovenska z dlhodobého hľadiska, legislatívne garantovanú nezávislosť od aktuálnej politickej moci.

Rešpektujeme Svätopluka, Štúra, Štefánika, ale skláňame sa pred každým jedným občanom dneška, chceme lepší život pre tých, ktorí sú okolo nás v tejto dobe, naše rodiny, naši priatelia, všetci spoluobčania. Citlivo chceme sledovať ich radosti, ale aj starosti a chceme zabezpečiť, aby tí čo prídu po nás, spomínali našu generáciu len v dobrom.

Veľkú časť nášho úsilia budeme venovať dobrému spolužitiu všetkých občanov v Slovenskej republike k čomu využijeme aj spoluprácu všetkých občianskych, spoločenských organizácií a hlavne cirkvi. Dôležité otázky zasahujúce do života občanov, organizácií, cirkví a tvorbe legislatívy budeme riešiť až po verejnej diskusii, ktorá po dosiahnutí elektronizácie spoločnosti bude veľmi jednoduchá. Jeden z našich cieľov vytvorenie systému ,,permanentného" elektronického referenda pomôže vytvoriť modernú, slobodnú, demokratickú spoločnosť.

V zahraničnej politike nemáme nepriateľa, rešpektujúc euro-atlantickú orientáciu SR, budeme hľadať priateľské vzťahy, ekonomicky výhodné v celosvetovom kontexte.

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.