logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

Utečenecká kríza

  STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

                                      Utečenecká vlna a rómska otázka.

 

Za posledných 10 rokov došlo k vážnym vojenským intervenciám v štátoch, kde vládli rôzne formy diktatúry. Podarilo sa síce zvrhnúť diktátorov, ale nepodarilo sa vytvoriť fungujúce demokratické zriadenia v týchto štátoch, naopak došlo k vystupovaniu extrémizmu, ktorý mal za následok až vznik Islamského štátu a spôsobil nepredstaviteľný exódus obyvateľstva z rôznych zemí a to v takom rozsahu, že je až nepredstaviteľné, aby za týmito utečeneckými aktivitami neboli vysoko organizované zoskupenia. Sme za to, že ľuďom v biede treba pomôcť, ale na druhej strane treba zabrániť a zastaviť nekontrolovanú migráciu ľudí. Všetci politici, EÚ, NATO, OSN a veľmoci, by mali veľmi vážiť slová pri hodnotení a prognózach vzniknutého chaosu, ktorý nastal. Už to nie je otázka pre EÚ, ale pre všetky veľmoci a všetky štáty na svete.

    STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) podporila premiéra Roberta Fica v odmietaní kvôt, ale to neznamená, že nemáme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Ja sám som ponúkol pomôcť a postarať sa o jednu rodinu na celý mesiac, kým sa nájde riešenie. No na moje verejné vyhlásenie nikto nereagoval.

    Čo STRANU MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), že v tieni tejto imigračnej krízy zostalo riešenie rómskej otázky na Slovensku. Premiér Fico by mal pri odmietaní kvôt argumentovať aj zložitosťou a dôležitosťou riešenia rómskej otázky na Slovensku. Keď pred pár rokmi z našej skoro 500.000 tisícovej populácie rómov odišlo niekoľko tisíc do Fínska, Belgicka a iných európskych štátov, boli hromadne až nehumánne vracaní späť, kde boli vtedy títo propagátori prijímania utečencov z tretieho sveta.

    STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) aj v tejto zložitej spletitej situácii sa zaoberá riešením rómskej otázky na Slovensku a navrhuje východiská a spôsoby riešenia. Nestačí len meniť splnomocnencov vlády pre rómsku otázku, ale treba aktívne vstúpiť do procesu budovania spoločnosti, do ktorého patrí aj rómska populácia. Netvárme sa, že tu Rómovia neexistujú, že tu neexistuje rómsky problém, ale treba ho správne pomenovať, nebáť sa robiť štatistiky, kde sa jednotlivé skupiny obyvateľstva pomenujú a to nielen rómovia, ľudské práva sú aj o tom, že ich máme, ale máme aj povinnosti.     

      Na Slovensku existuje niekoľko skupín rómov. Do prvej skupiny patria tí, ktorí sa vedia o seba postarať a nepotrebujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Jedná sa väčšinou o vzdelaných rómov, ktorí môžu byť príkladom nielen rómom, ale aj niektorým iným občanom. Do druhej skupiny patria tí rómovia, ktorí by vedeli byť samostatní, ale bez asistencie štátu to nezvládajú. Tejto skupine by väčšinou stačilo dať zamestnanie. Títo rómovia v minulosti mali aj odbornú kvalifikáciu a mali aj stále zamestnanie a pracovné návyky. Štát najviac stráca na tom, že zanedbáva práve túto skupinu rómskej populácie. Do tretej skupiny patria rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách, v chatrčiach v ktorých majú  menej ako minimálne sociálne a hygienické podmienky, mnohokrát bez zdroja pitnej vody, sú dlhodobo nezamestnaní, príjem vo forme sociálnych dávok končí kúpou alkoholu a omamných látok, u úžerníkov, množia sa epidémie, zdravotná starostlivosť je až nulová. Tieto všetky faktory majú vplyv aj na narastanie kriminality.

 

 

                                                         - 1 -

 

 

 

       Hlavne tretia skupina rómov potrebuje zvýšenú a aktívnu starostlivosť. Rómsku problematiku sme sa snažili riešiť stále cez rómskych pridelencov, cez rómskych politikov a títo všetci sa starali len o svoje výhody. Toto je prvá chyba.                                                                                                              

        Neuvedomili sme si, že riešenie rómskej problematiky vyžaduje intersektorálny prístup. Rómsku otázku treba riešiť konkrétnymi projektami, priamo v ich lokalitách a s ich prirodzenými autoritami. Nechcime spraviť z rómov bielych, ani oni to nechcú. Toto je druhá chyba. 

        Rómsku problematiku vyriešime jedine trojicou opatrení vzájomne previazanými a to je, dať rómom vzdelanie, zdravie a život vo vhodných podmienkach a zamestnanie. Štát a aj my všetci si musíme uvedomiť, že v záujme budúceho rozvoja ekonomiky musíme investovať do takého pracovného potenciálu, aký sa skrýva v rómskej komunite. Je to vysoko návratná investícia. Ak do rómov neinvestujeme dnes, budeme mať nevzdelaných, chorých, nafetovaných, nepracujúcich, chudobných rómov, ktorí môžu ohrozovať v budúcnosti aj sociálnu bezpečnosť všetkých občanov. Sami si pestujeme podhubie sociálnych nepokojov, keď miesto serióznej investície do vzdelania, zdravia a zamestnanosti investujeme lenm do sociálnych dávok. Toto je tretia chyba.

       

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) má jasnú a konkrétnu predstavu a pripravené programy na vyriešenie nami navrhnutých opatrení. V kontexte celospoločenského intersektorálneho problému zabudnúť na rómskych vládnych pridelencov a situáciu riešiť konkrétnym úkolovaním jednotlivých ministrov pod jasnou koordinačnou taktovkou predsedu vlády, s konštruktívnym prístupom parlamentu a aktívnej zainteresovanosti aj Európskej únie.

 

     Ak neinvestujeme do rómov dnes, zajtra môže byť neskoro. Riešiť túto otázku, musíme chcieť všetci, vrátane rómov. Pán Fico, oznámte Európe, že aj my máme kolóniu imigrantov, síce ktorí prišli skôr, ale problémy s nimi stále pretrvávajú. 

 

 

 

 

 

                                                                                        Milan Urbáni

                                                                                                     predseda

 

                                                                                                                                                                                                                                 STRANY MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

                                    

 

 

V Banskej Bystrici dňa 06.10.2015

 

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.