logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

EU nerieši problem

Európska únia nerieši rozvoj

Budúcnosť poľnohospodárstva sa ponesie predovšetkým v znamení doktríny Európskej únie (EÚ) na roky 2014-2020, ktorá má výrazný sociálno-spoločenský akcent a orientáciu na environmentálne ciele i rozvoj vidieka. Z pohľadu nových členských krajín však nie je spravodlivá, nepodporuje dynamické napredovanie a finančné prostriedky sústreďuje do oblastí, ktoré nie sú kľúčové vo vzťahu k riešeniu základných problémov chlebového odvetvia. Nedávno to v Nitre Jaromír Matoušek z oddelenia agrobiznisu UniCredit Bank Slovakia.

     „Stále sa diskutuje o zdrojovom zabezpečení prvého a druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ“, uviedol J. Matoušek. „Nehovorí sa však o celkovom koncepte financovania odvetvia, ktorého ročný produkčný potenciál predstavuje asi 2 miliardy eur, pričom zdroje z prvého piliera sa budú pohybovať zhruba na úrovni 22 % tejto sumy. A to už možno označiť za nezanedbateľnú podporu prevádzkových potrieb, ale len v prípade, ak bude racionálne využitá“.

     Ako ďalej konštatoval J. Matoušek, agrosektor a subjekty, ktoré v ňom podnikajú, sa aj v nasledujúcich rokoch budú z hľadiska konkurenčnej schopnosti nachádzať v podobnom stave ako teraz. Budú mať tendenciu ďalej optimalizovať štruktúru svojej výroby a pokiaľ ide o ostatné príjmy, mali by byť na tom zrejme o niečo lepšie ako v končiacom sa programovacom období. S veľkou pravdepodobnosťou sa však nevyhnú zníženému odbytu svojich komodít, predovšetkým zo živočíšnej výroby. Pohybovať sa budú v prostredí nevybudovaných spoločných vertikál a odbytových kanálov s významným, či dokonca rozhodujúcim vplyvom. Nebude to síce pre ne nové, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento ich handicap mal v dohľadnej budúcnosti zásadnejšie zmeniť.

     „Rozvíjať sa bude financovanie nákupu pôdy a vlastníckych podielov“, zdôraznil J. Matoušek. „Z pohľadu bánk nepôjde o podporu špekulatívnych nákupov, ale o poskytovanie úverov existujúcim podnikom, s ktorými spolupracujú. Rozhodujúce budú primerané objemy týchto úverov tak, aby zostal priestor aj na investičné aktivity a plnenie dlhovej služby. To by však vo vzťahoch bánk a ich klientov v podnikateľskej sfére nemalo byť neriešiteľným problémom“.

     Celkový úverový rámec v chlebovom odvetví predstavuje podľa J. Matouška 330-530 miliónov eur. Znamená to, že z bánk do neho plynie zhruba toľko finančných prostriedkov ako z oboch pilierov SPP. Kapacitu slovenského agrárneho sektora na prijímanie úverov tak, aby ich bol schopný aj splácať, J. Matoušek kvantifikoval na 600-650 miliónov eur. Po roku 2013 bude dôležité, aby podniky i banky včas poznali rámce a spôsoby podpory v novom programovacom období a mohli im tak prispôsobiť svoje podnikateľské zámery i formy vzájomnej spolupráce.

     „Hoci mnoho vecí z hľadiska SPP i národných prístupov k agrárnej politike zostáva ešte otvorených, som presvedčený, že banky budú so svojimi klientmi komunikovať o ich budúcom postavení i rámcoch finančného zabezpečenia“, uzavrel svoje informácie J. Matoušek. „V spolupráci s bankami by sa mohla vytvoriť potrebná informačná a tvorivá platforma napríklad na pôde Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Bude to potrebné spraviť rýchlo, pragmaticky a so znalosťou problematiky“.

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.