logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

Strategické indikátory v politickej práci SMS.

                   

- Pri budovaní občianskej spoločnosti sa musia rešpektovať názory občanov i keď to niekedy  

   môže byť proti odbornému názoru.

- Faktory úspešnosti: kontakty – poznať správnych ľudí

                            dobré vzdelanie

                           mať prirodzené schopnosti a autoritu

                           usilovne pracovať

                           mať vysoké ambície

Čítať ďalej...

Elektronizácia, politika a občianska spoločnosť

Politické strany existujú preto, aby zoskupovali ľudí s spoločnými názormi a cieľmi. Tieto politické strany sa potom snažia presvedčiť ostatných občanov o správnosti ich programu a cieľov a tak získavať sympatizantov, nových členov a voličov. Títo politici, ak uspejú vo voľbách. by mali zastupovať požiadavky svojich voličov v parlamente a eventuálne vo vláde. Život a prax všade vo svete ukazujú, že realizácia predvolebných sľubov je minimálna, alebo diametrálne odlišná od programových cieľov pred voľbami. Z tohto je zrejmé, že občianska spoločnosť existuje do volieb a po voľbách už existujú len politici a ich osobné ciele. História nás učí, že stále sa robilo všetko pre občanov, ale pre ktorých občanov? A prevláda to až dodnes, čo môžem dokumentovať tým, že 90% svetovej populácie robí na 10% bohatých.

Čítať ďalej...

Ekonomika

Kapitál má rád hospodársky boom, pri recesii kapitál zuteká. Prosperujú štáty, ktoré majú diverzifikované hospodárstvo, využívajú všetky formy vlastníctva, včítane PPP projektov, maximálne využívajú možnosti v tej ktorej krajine ( na Slovensku pppri automobilovom priemysle aj IT technológiách využívať spracovanie dreva, rozvíjať chemický priemysel, poľnohospodárstvo a turizmus so všetkou infraštruktúrou, ktorá je naň naviazaná). I ked sa to zdá paradoxné, ale na rozvoj ekonomiky majú vplyv aj mimo hospodárske faktory ako sú tradičné hodnoty, rodina, slušnosť, škola, politika. Slobodný trh a slobodná konkurencia sú ideológiou bohatých a silných, ktorí sa podľa pravidiel trhu správajú iba vtedy, keď majú istotu, že vyhrajú. KEYNES trhu veril fundamentálne s pripomienkou, že trh bude efektívny iba vtedy, keď vláda dokáže opraviť jeho chyby. Ja sa pýtam, kto opraví chyby vlády? Vláda by mala kontrolovať, regulovať a nie dirigovať, ale zabezpečiť fungovanie práva ako i ochranu sociálnych a ekonomických práv ( zamestnancov, zamestnávateľov, udržanie vysokej zamestnanosti). Musí sa vytvoriť rovnováha medzi opatreniami posilňujúcimi právo a právne inštitúcie a opatreniami zabezpečujúcimi individuálne práva.

Čítať ďalej...

Udržateľný rozvoj a turizmus: smerom k rastu kvality (diskutovaný článok)

Štáty Európy by preto mali usilovať nie o vyššiu mieru, lež o lepšiu kvalitu turizmu s dôrazom na hodnotu než na objem.

A. Návrh odporúčania

1. Sedem európskych krajín – Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko a Ruská federácia- sú celosvetovo najnavštevovanejšími destináciami. Celkovo Európu navštívila takmer polovica cestovateľov 478 miliónov.

2. Osobné kontakty, ktoré vznikajú prostredníctvom cestovania a turizmu umožňujú vzájomné porozumenie a medzinárodnú diplomaciu.

3. Turizmus v Európe priamo generuje okolo 24 miliónov pracovných príležitostí, 4% celkového HDP a príjem 374 miliárd USD ročne. Štvrtina celkového turizmu je spojená s pracovnými cestami na podporu tvorby majetku, schopností a technologických transferov, podnikania a prepojenia trhov. Preto je nevyhnutné sústrediť sa na propagáciu rozvoja kvality turizmu v Európe.

Čítať ďalej...

Globalizácia (diskutovaný článok)

Globalizácia a rada slovných spojení, ktoré v posledných rokoch stále častejšie používame, patrí k tým, ktoré zdanlivo všetci chápeme, ale definovať ho väčšina z nás nedokáže. Globalizácia je prevažne chápaná ako proces celosvetového informačného, technologického a ekonomického prepojenia(1). Problém globalizácie je veľmi komplikovaný. Na začiatku by som sa chcela sústrediť na historické súvislosti.

Už antická civilizácia v dobách svojho najväčšieho rozkvetu bola do značnej miere globálnou trhovou spoločnosťou, ktorá zahrňovala takmer celý vtedy známy svet. Bola do značnej miery politicky a mocensky prepojená a existoval tu zglobalizovaná antická kultúra, exportovaná z imperiálnej metropole do provincií od Afriky až po Palestínu.

Čítať ďalej...

Ďalšie články...

  1. Kde sme a ako ďalej?

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.