logo Strana SMS

 HEADLINE 7.6.2014 11HEADLINE 7.6.2014 12 nove2HEADLINE 7.6.2014 13HEADLINE 7.6.2014 14

 

Odborné kluby

Kedy začnú byť Slováci hrdí na Slovensko

Po dlhom čase sa Slovensko môže zviditeľniť na celosvetovej scéne pri kandidatúre na usporiadanie Olympijských hier spolu s Poľskom a tak isto ako sme v roku 2013 podporili túto kandidatúru, nestačíme sa čudovať, že začínajú malí Slováčikovia, ktorí pravdepodobne v živote ani nič nespravili, nevybudovali, škrekľavým tónom bojovať proti všetkému, čo zveľadí Slovensko a zviditeľní ho vo svete. A začínajú všemožne bojovať proti našej kandidatúre. Profesný klub športu Strany moderného Slovenska je za kandidatúru Slovenska na usporiadanie zimných Olympijských hier a všetkými prostriedkami ju bude podporovať. Naša strana preferuje spoločnosť pre občanov, v ktorej sa budú môcť občania vyjadriť ku závažným otázkam v štáte cez finančne nenáročné elektronické referendum, cez sms, alebo internet, ktoré sa dať zrealizovať vo veľmi krátkom časovom období. Keby sme tento model referenda mali už na Slovensku zabehnutý, nemuseli by kritici v novinách písať o lokálnom prieskume verejnej mienky v okolí Liptova a Tatier, ale mohli by sa ho zúčastniť všetci občania celej Slovenskej republiky a veríme, že ich názor k usporiadaniu Olympijských hier by bol kladný. Operovať argumentmi o poškodzovaní životného prostredia a útočenia na investorov, či štátu, alebo súkromného sektoru, pokladáme len za vylievanie zlosti neschopných, závistlivých Slováčikov. Znovu opakujeme, ak je olympiáda dobre pripravená, transparentne manažovaná, tak môže priniesť aj finančný zisk pre našu republiku a zostanú po nej aj trvalé hodnoty vo forme infraštruktúry, ktorú bude treba pri usporiadaní olympiáda vybudovať. Radi by sme odkázali tým, čo hovoria o olympijskom šialenstve, poškodzovaní prírody a ziskoch súkromných firiem, nech sa idú pozrieť na ohavné panely, alebo vrtule ležiace na hektároch úrodnej pôdy, prinášajúce veľké zisky len niekoľkým ľuďom na Slovensku. Myslíme si, malí Slováčikova, že potrebná výstavba infraštruktúry pri olympiáde, by bola estetickejšia a efektívnejšia. Strana moderného Slovenska nerobí rozdiely medzi štátnymi a súkromnými investormi, pokiaľ realizácia investície je transparentná a ekonomicky výhodná.

Podporujeme všetkých, ktorí to s prípravou našej kandidatúry do olympiády myslia vážne a úprimne v celospoločenskom záujme Slovenskej republiky a jej rozvoja. Opakovane ponúkame kompetentným aktívnu pomoc našich odborníkov.

 

 

 

 

           Ľubomír Luhový                                                         Milan Urbáni

predseda profesného klubu športu                                         predseda

   Strana moderného Slovenska                             Strana moderného Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 25.04.2014

Strategické indikátory v politickej práci SMS.

                   

- Pri budovaní občianskej spoločnosti sa musia rešpektovať názory občanov i keď to niekedy  

   môže byť proti odbornému názoru.

- Faktory úspešnosti: kontakty – poznať správnych ľudí

                            dobré vzdelanie

                           mať prirodzené schopnosti a autoritu

                           usilovne pracovať

                           mať vysoké ambície

Čítať ďalej...

Udržateľný rozvoj a turizmus: smerom k rastu kvality (diskutovaný článok)

Štáty Európy by preto mali usilovať nie o vyššiu mieru, lež o lepšiu kvalitu turizmu s dôrazom na hodnotu než na objem.

A. Návrh odporúčania

1. Sedem európskych krajín – Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko a Ruská federácia- sú celosvetovo najnavštevovanejšími destináciami. Celkovo Európu navštívila takmer polovica cestovateľov 478 miliónov.

2. Osobné kontakty, ktoré vznikajú prostredníctvom cestovania a turizmu umožňujú vzájomné porozumenie a medzinárodnú diplomaciu.

3. Turizmus v Európe priamo generuje okolo 24 miliónov pracovných príležitostí, 4% celkového HDP a príjem 374 miliárd USD ročne. Štvrtina celkového turizmu je spojená s pracovnými cestami na podporu tvorby majetku, schopností a technologických transferov, podnikania a prepojenia trhov. Preto je nevyhnutné sústrediť sa na propagáciu rozvoja kvality turizmu v Európe.

Čítať ďalej...

Elektronizácia, politika a občianska spoločnosť

Politické strany existujú preto, aby zoskupovali ľudí s spoločnými názormi a cieľmi. Tieto politické strany sa potom snažia presvedčiť ostatných občanov o správnosti ich programu a cieľov a tak získavať sympatizantov, nových členov a voličov. Títo politici, ak uspejú vo voľbách. by mali zastupovať požiadavky svojich voličov v parlamente a eventuálne vo vláde. Život a prax všade vo svete ukazujú, že realizácia predvolebných sľubov je minimálna, alebo diametrálne odlišná od programových cieľov pred voľbami. Z tohto je zrejmé, že občianska spoločnosť existuje do volieb a po voľbách už existujú len politici a ich osobné ciele. História nás učí, že stále sa robilo všetko pre občanov, ale pre ktorých občanov? A prevláda to až dodnes, čo môžem dokumentovať tým, že 90% svetovej populácie robí na 10% bohatých.

Čítať ďalej...

Ekonomika

Kapitál má rád hospodársky boom, pri recesii kapitál zuteká. Prosperujú štáty, ktoré majú diverzifikované hospodárstvo, využívajú všetky formy vlastníctva, včítane PPP projektov, maximálne využívajú možnosti v tej ktorej krajine ( na Slovensku pppri automobilovom priemysle aj IT technológiách využívať spracovanie dreva, rozvíjať chemický priemysel, poľnohospodárstvo a turizmus so všetkou infraštruktúrou, ktorá je naň naviazaná). I ked sa to zdá paradoxné, ale na rozvoj ekonomiky majú vplyv aj mimo hospodárske faktory ako sú tradičné hodnoty, rodina, slušnosť, škola, politika. Slobodný trh a slobodná konkurencia sú ideológiou bohatých a silných, ktorí sa podľa pravidiel trhu správajú iba vtedy, keď majú istotu, že vyhrajú. KEYNES trhu veril fundamentálne s pripomienkou, že trh bude efektívny iba vtedy, keď vláda dokáže opraviť jeho chyby. Ja sa pýtam, kto opraví chyby vlády? Vláda by mala kontrolovať, regulovať a nie dirigovať, ale zabezpečiť fungovanie práva ako i ochranu sociálnych a ekonomických práv ( zamestnancov, zamestnávateľov, udržanie vysokej zamestnanosti). Musí sa vytvoriť rovnováha medzi opatreniami posilňujúcimi právo a právne inštitúcie a opatreniami zabezpečujúcimi individuálne práva.

Čítať ďalej...

SMS video

Na stiahnutie

Strana moderného Slovenska, Skuteckého 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: 048/123 45 67, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.